Carla Schönknecht wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Zeeuwse Landschap en van museum Terra Maris. Zij volgt per 1 oktober de huidige voorzitter Harry van Waveren op.

Carla Schönknecht was tussen 2013 en 2019 gedeputeerde bij Provincie Zeeland, met onder andere natuur in haar portefeuille. Zij werkt al ruim 30 jaar in de toeristische sector zoals bij de VVV en meest recentelijk als Voorzitter van Toeristisch Ondernemend Zeeland. Als voorzitter van de Raad van Toezicht bij MuZEEum heeft zij ook ervaring in de museumwereld. “Ik heb veel zin in deze bijzondere combi functie, en zet graag mijn schouders onder de ambities van Het Zeeuwse Landschap en Terra Maris.”

Gemeenschappelijke voorzitter Raad van Toezicht

Van oudsher zijn er sterke banden en een goede samenwerking tussen Het Zeeuwse Landschap en museum Terra Maris. Waar beide organisaties een eigen Directeur-bestuurder en een eigen Raad van Toezicht kennen met verschillende leden, worden zij verbonden door één gemeenschappelijke voorzitter. De zittingstermijn van de huidige gemeenschappelijke voorzitter Harry van Waveren liep recentelijk af. Hij gaat zich concentreren op zijn taak als wethouder in de gemeente Hoeksche Waard.

Carla Schönknecht - nieuwe voorzitter Raad van Toezicht