Het Zeeuwse Landschap heeft voor twee projecten financiële steun gekregen van het Dinamo Fonds. Het gaat om projecten in de historische eendenkooi in Sint Philipsland en Hoeve van der Meulen in Zuid-Beveland. Wij zijn het Dinamo Fonds dankbaar voor hun steun. Hiermee kunnen we deze mooie projecten die bijdragen aan natuur, landschap en erfgoed in Zeeland realiseren.
Hoeve van der Meulen

Biodiversiteitsimpuls Hoeve van der Meulen 's-Heer Abtskerke

Ook steunt het Dinamo Fonds herstelprojecten in zes bijzondere gebieden in Nederland: Euvelgunne-Hunzedalgebied, Paterswolde, het Reestdal, Noordoostpolder, Meijerij van 's-Hertogenbosch en Hoeve van der Meulen in Zeeland. Met een bijdrage van 103.000 euro worden in deze gebieden vitale landschapselementen zoals heggen, hagen, boomwallen, grachten, poelen, grasland, eikenhakhoutbossen en zandwegen hersteld. 

Hoeve van der Meulen krijgt een biodiversiteitsimpuls met de steun van deze toekenning. Zo worden er heggen en schaduwbomen aangeplant en takkenrillen en een drinkpoel aangelegd. Met deze maatregelen ontstaat tezamen met de nieuwe bloemenranden en de aangepaste verlichting een sterke ecologische verbinding met de nabijgelegen natuurgebieden. Ook wordt het aanwezige landweggetje hersteld.