In het Volkerakmeer langs de Philipsdam, tussen de plaat van Vliet en de Slikken van de Heen, leggen we dit voorjaar een ballenlijn in het water om verstoring voor vogels gedurende het hele jaar te voorkomen. Dit deel van het Volkerak dat nu al beschermd gebied is, wordt nu duidelijker gemarkeerd met deze ballenlijn.
Zeearenden bij het nest

Om vogels hun rust te gunnen tijdens het broedseizoen wordt een ballenlijn gespannen om het gebied waar ze broeden. Maar ook de rest van het jaar houdt deze ballenlijn de scheepvaart en watersporters buiten het kwetsbare gebied dat o.a. in de wintermaanden door honderden watervogels wordt gebruikt om te rusten en voedsel te zoeken. De ballenlijn wordt gelegd in opdracht van Rijkswaterstaat en Het Zeeuwse Landschap. Met een financiële bijdrage door Rijkswaterstaat en het Ecologiefonds dat is mogelijk gemaakt door Windpark Krammer.