Binnenkort zullen waterwinbedrijf Evides en stichting Het Zeeuwse Landschap starten met het inplanten van een stukje bos. We geven hierbij invulling aan de landelijke bossenstrategie. Hierin is afgesproken dat we in Nederland meer bos gaan realiseren om klimaatdoelstellingen te behalen. Bomen produceren zuurstof, leggen CO2 vast en dragen bij aan het tegengaan van hittestress. Niet in de minste plaats zijn ze een waardevol leefgebied voor dieren en dragen ze bij aan een mooi landschap. Het dekzandgebied rondom Hulst is van oorsprong een gebied waar kleine bosjes in het landschap voorkomen.

We willen op deze locatie een grote diversiteit (meer dan 10 soorten) aan inheemse boom- en struiksoorten planten. Dit zijn soorten die hier van nature thuis horen. Zo ontstaat er een vitaal bos. Indien enkele soorten het minder goed doen, dan zijn er andere soorten die het bos vitaal en groen blijven houden. De bomen en struiken zijn bij aanplant nog niet zo groot (maximaal 1 meter). Dit doen we omdat kleinere bomen en struiken een grotere overlevingskans hebben dan grotere.Het aanplanten gebeurt voor een deel door een vrijwilligersgroep. Mocht u ook een keer mee willen planten dan horen we dit graag.

Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Alex Wieland (beheerder namens Het Zeeuwse Landschap) a.wieland@hetzeeuwselandschap.nl 

Vrijwilliger plant boom in de Clingse bossen