Het Groene Strand

Het herstellen van natuur op de Nederlandse stranden: daar draait project Het Groene Strand om. Stranden zijn unieke natuurgebieden en herbergen een belangrijk deel van de Nederlandse biodiversiteit. Op stranden leven plant- en diersoorten die alleen hier te vinden zijn. Maar die leefruimte neemt af doordat stranden steeds drukker bezocht worden. Samen met landelijke en lokale partners werkt Stichting Het Zeeuwse Landschap eraan om hier op de Zeeuwse stranden wat aan te doen. Het doel is om de komende 2 jaar zoveel mogelijk kilometers Groene Stranden te realiseren in Zeeland.

Waarom we het doen
Als natuurorganisatie vindt Stichting Het Zeeuwse Landschap het belangrijk om betrokken te zijn bij Project Het Groene Strand. We willen samen met de lokale partners het tij keren door dieren en planten die op het strand leven weer een plekje te geven. Meer planten en dieren op het strand zorgt ook voor een betere natuurbeleving voor de strandbezoeker en strandondernemers. Iedereen profiteert dus van de resultaten. Binnen Project Het Groene Strand ligt de focus van Stichting Het Zeeuwse Landschap op de Zeeuwse stranden.

Hoe we het doen
Allereerst wordt er een inventarisatie gemaakt van stranden die geschikt zijn als “Groen Strand”. Dit hangt af van de mogelijke samenwerkingsverbanden met lokale partijen, het strandleven dat al aanwezig is, de ligging van het strand en de geschiktheid als broedplaats voor vogels.

Vervolgens worden er samenwerkingsverbanden opgestart. We werken nauw samen met paviljoenhouders, campings, vrijwilligersorganisaties, stichtingen, strandexploitanten en musea. Deze samenwerking is gericht op het realiseren van de onderstaande maatregelen.

Strandcommunities en beleving

  • Er is een strandcommunity actief in samenwerking met een (gemeentelijk)beheerder en/of strandpaviljoen.

  • Het strand, of een gedeelte hiervan, wordt structureel schoongehouden door handmatige schoonmaakacties.

  • Er wordt regelmatig voorlichting en educatie gegeven door betrokken vrijwilligers over de aanwezige strandnatuurwaarden.

  • Bij aanwezigheid van een of meer strandpaviljoens, moet er minimaal één een plasticvrij terras hebben.

Ruimte voor natuurlijke processen

  • Bij het schoonmaken van het strand blijft aanspoelsel liggen zodat vogels hier voedsel kunnen vinden en natuurlijke duinvorming weer een kans krijgt.

  • Door het in principe achterwegen laten van machinaal schoonmaken en het markeren van vaste rijpaden, blijven de natuurlijke processen zoveel mogelijk intact.

Monitoring

  • Relevante natuurwaarden worden gemonitord.

  • Afval en andere menselijke verstoring worden gemonitord.

Rustplekken voor broedende en overwinterende vogels

  • Door afspraken over zonering van recreatie krijgen overwinterende vogels voldoende ruimte en rust om voedsel te vinden.

  • Wanneer het strand geschikt is voor broedvogels worden maatregelen genomen om een broedstrand te realiseren.

Deze voorwaarden dienen als richtlijn. Er is altijd sprake van maatwerk op basis van de lokale situatie. De focus ligt vooral op de natuurwaarden, natuurbeleving en goede samenwerkingsverbanden.

Resultaten
Door de bovenstaande maatregelen krijgen planten en dieren meer ruimte op de stranden. Strandbroedvogels krijgen meer ruimte om te broeden en jongen groot te brengen, zeehonden profiteren van meer ruimte om te rusten en planten krijgen de mogelijkheid om te groeien.

Daarnaast profiteren de strandbezoekers en de strandondernemers: minder afval betekent een schoner strand. En een natuurlijker strand, dus meer strandbeleving voor bezoeker en ondernemer.

Zeeuwse Groene Stranden
Het eerste Groene Strand waar de Groene Strandwimpel wappert is het strand bij Oranjezon in Vrouwenpolder. Hier hebben de leden van de lokale community hard gewerkt om de natuur weer ruimte te geven. Er worden onder andere vaste rijpaden aangehouden, vogels gemonitord en er wordt handmatig schoongemaakt. Ook op Schouwen-Duiveland wordt gewerkt aan het realiseren van een Groen Strand, mede door de schoonmaakacties van de Bende van het Strand en de enthousiaste inzet van de plaatselijke community. De komende tijd wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van het aantal Groene Stranden in Zeeland.

Partners
LandschappenNL, waar Stichting Het Zeeuwse Landschap deel van uitmaakt, werkt in dit landelijke project samen met Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie en Stichting Anemoon. De Nationale Postcode Loterij ondersteunt landelijke project Het Groene Strand met een bijdrage van ruim 2,4 miljoen.

Stichting Het Zeeuwse Landschap werkt in Zeeland samen met lokale gemeenten, ondernemers, vrijwilligers, beheerders en andere stichtingen om in samenwerking maatregelen te realiseren met als einddoel meer Groene Stranden.

Doe mee!
Als vrijwilliger, gemeente, strandpaviljoenhouder, bewoner of bedrijf kan jij ook meehelpen aan Het Groene Strand. Door mee te doen aan een opruimactie op het strand of een ander leuk initiatief. Meld je aan voor één van onze activiteiten via: https://www.hetgroenestrand.nl/agenda.

Contact
Geïnteresseerd in meer informatie over project Het Groene Strand of een gerelateerde samenwerking? Kijk voor meer informatie op: https://www.hetgroenestrand.nl of neem contact op met Paul Verhoeff (Projectleider Groene Strand binnen Stichting Het Zeeuwse Landschap). Dit kan ook telefonisch door te bellen naar 0113-569110 (algemeen nummer).

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring