Het Groene Strand

Meer natuur op Nederlandse stranden, dat is het doel van het project Het Groene Strand.

Het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand. Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden strandbroeders een plek om te broeden.
Door het intensieve strandbeheer krijgt strandleven geen kans om zich te ontwikkelen. Sluipenderwijs is een mooi landschap en wonderlijke natuur de afgelopen jaren daardoor verloren gegaan. LandschappenNL, waaronder Het Zeeuwse Landschap, gaat hier samen met Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie en Stichting Anemoon verandering in brengen, door het huidige strandbeheer te veranderen en bewustzijn voor natuur op stranden te vergroten.

Wat we doen
Onze Nederlandse stranden zijn bijzondere gebieden. Ze vormen een belangrijke ontmoetingsplaats voor mensen met de natuur. Miljoenen mensen bezoeken jaarlijks deze unieke stranden, om tot rust te komen en te genieten. Niet alleen in de zomerperiode maar ook in het voor- en naseizoen én zelfs in de winter is het de laatste decennia steeds drukker geworden op de stranden.
Door intensief strandbeheer is de natuur de afgelopen decennia van het strand verdwenen. Met het machinaal opruimen wordt niet alleen afval geruimd, maar ook het aangespoelde zeeleven van het strand verwijderd. Hierdoor verdwijnt een gezonde voedingsbodem voor verder strandleven en kan de natuur zich niet verder ontwikkelen. Dit willen we aanpakken door het huidige strandbeheer te veranderen, standcommunities op te richten en rustplekken in te stellen voor vogels.

Passend beheer voor strandnatuur
Aangespoeld wier en schelpdieren vormen de basis van natuur op het strand. Daarin leven tal van kleine diertjes als strandvlooien en bijzondere wiervliegen. Deze trekken op hun beurt weer vogels aan, zoals strandlopers, steenlopers, scholeksters en rosse grutto’s. Bovendien kunnen er unieke planten gaan groeien op de hoogwaterlijn, waar deze aanspoelsels voor voedselrijke omstandigheden zorgen. Deze planten spelen een rol bij het ontstaan van nieuwe duinen op het strand.
Om de natuur de kans te geven zich te ontwikkelen, worden gemeenten, Rijkswaterstaat, ondernemers en belanghebbenden door de strandcommunities gestimuleerd om samen te werken aan het Groene Strand en passend strandbeheer.

Strandcommunities
We gaan een vrijwilligersnetwerk opbouwen waarbij de vrijwilligers afval opruimen, aan voorlichting en preventie doen, gegevens verzamelen door toegankelijk onderzoek naar het aanwezige strandleven en met belanghebbenden in overleg gaan. Ook helpen de vele vrijwilligers de broedstranden rustig te houden. De ambitie is om 20 strandcommunities op te richten en 200 kilometer strand te beheren als Groen Strand (inclusief plasticvrije strandpaviljoens).

Instellen rustplekken
Op de Groene Stranden kan de natuur zich weer ongehinderd ontwikkelen. Hierbij wordt ruimte gegeven aan broedplekken om zwaar bedreigde strandbroedvogels zoals Strandplevier en Dwergstern nieuwe kansen te geven. Vrijwilligers verzorgen bij broedstranden voorlichting over de broedvogels en monitoren de kolonies.

Partners
LandschappenNL, waar Het Zeeuwse Landschap deel van uitmaakt, werkt in dit project samen met Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie en Stichting Anemoon. Het Zeeuwse Landschap heeft landelijk de leiding over dit project.
De Postcode Loterij ondersteunt het Groene Strand met een bijdrage van ruim 2,4 miljoen

Wat is een Groen Strand?
Op een Groen Strand krijgt natuur de ruimte om te groeien. Groene Stranden zijn van groot belang voor vogels die van nature op standen broeden en belangrijke overwinteringsplaatsen in Nederland voor doortrekkende vogels. Op Groene Stranden vind je rustplaatsen voor vogels en zeehonden en is er ruimte voor natuur en recreatie.

Succesvolle voorbeelden
De afgelopen jaren zijn bij lokale projecten al goede ervaringen opgedaan om strandbezoekers mee te nemen in wat natuur op stranden betekent. In Zeeland bij De Verklikker en het strand van Neeltje Jans, hebben strandbroeders hun legsel kunnen volbrengen dankzij betrokkenheid van bewoners, ondernemers en gemeenten. Deze ervaringen zijn de basis om het Groene Strand in Nederland tot bloei te laten komen.

Een van de leden van de strandcommunity van Schouwen-Duiveland is de Bende van het Strand. Mede dankzij hun schoonmaakacties is het Verklikkerstrand op weg erkend te worden als Groen Strand.

 

Op het strand bij de Verdronken Zwarte Polder is een observatie-container geplaatst en er lopen vrijwillige vogelwachters rond om het gebied in de gaten te houden.

Met de campagne Vrienden van het Strand vragen we extra aandacht voor de bedreigde strandvogels die broeden op het strand langs de Nederlandse kust. De campagne is gestart met de introductie van een speciale hondenpenning. Die penning wordt uitgereikt aan hondeneigenaren die de afspraak maken om op het strand hun hond aan te lijnen in de nabijheid van broedende strandvogels. Hierdoor kunnen de vogels rustig broeden en kunnen we allemaal van deze bijzondere strandvogels genieten.

Samen met Museum Terra Maris hebben we het gidsenteam bijgepraat over dit project. Dat betekent extra aandacht voor Het Groene Strand! Wie meegaat met een strandexcursie kan zo ter plekke alle informatie krijgen over de betekenis, acties en stand van zaken.

Het strand bij Oranjezon, tussen het Zeecafé en de Zandput, is nu officieel Groen Strand! De schoonmaakacties bij dit strand zijn begonnen. We zoeken nog mensen die zich willen aansluiten.

Doe mee!
Het Groene Strand is volop in ontwikkeling. Zo zijn we een vrijwilligersnetwerk aan het opbouwen en willen we graag bestaande initiatieven, maar ook bedrijven en gemeenten, betrekken en ondersteunen om de Nederlandse stranden Groen te maken.
Als vrijwilliger, gemeente, strandpaviljoenhouder, bewoner of bedrijf kan jij ook meehelpen aan het Groene Strand. Door mee te doen aan een opruimactie op het strand (te vinden in ons activiteitenoverzicht), je aan te sluiten bij een strandcommunity of een ander leuk initiatief.

Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden of neem contact op met Paul Verhoeff,  projectleider Groene Strand bij Het Zeeuwse Landschap.

 

 

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring