Stichting Het Zeeuwse Landschap beschermt al ruim 85 jaar natuur, landschap en erfgoed in de provincie Zeeland. Dit doen we voor de ruim 10.000 hectare natuurgebieden en diverse cultuurhistorisch waardevolle objecten die bij ons in beheer zijn. Wij verzorgen daarnaast natuureducatie en natuurbeleving door het aanbieden van excursies en ontvangst in onze bezoekerscentra. 

Ten westen van Breskens bevindt zich het natuur- en recreatiegebied Waterdunen. In dit binnendijkse getijdengebied bepaalt eb en vloed het ritme van de dag en kun je vogels van dichtbij bekijken. In Waterdunen komt een viertal zaken samen: zilte getijdennatuur, recreatiemogelijkheden, kustverdediging en een proeftuin voor zilte teelten. In 2022 is het natuurgebied geopend voor bezoekers en worden er excursies gegeven door een team van ca. 10 ervaren en enthousiaste vrijwillige gidsen.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het visitekaartje willen zijn in de rol van

Gids Waterdunen
(ca 2-4 excursies per maand, standplaats ’t Hof Waterdunen Breskens)

Jouw rol: 

Als vrijwillige gids ben je de stem en het gezicht van dit bijzondere gebied en Het Zeeuwse Landschap. Je geeft rondleidingen aan verschillende soorten groepen, waarbij je:

 • de excursie deelnemers ontvangt en begeleidt door het gebied
 • via storytelling de verschillende kanten van Waterdunen laat ervaren door je verhaal af te stemmen op de excursiegroep (individuen, families, zakelijk, kennisinstanties)
 • de visie en doelstellingen van Het Zeeuwse Landschap uitdraagt en de mogelijkheden voor excursies en natuurbescherming toelicht

Wat je ons te bieden hebt:

 • gastvrije instelling: je ontvangt en enthousiasmeert de gasten 
 • basiskennis van natuur 
 • affiniteit met landschap of erfgoed en het natuurgebied Waterdunen
 • verantwoordelijkheidsgevoel en ervaring met het zelfstandig rondleiden van groepen
 • een flexibele houding: je kan meebewegen met verschillende soorten mensen, situaties en werktijden
 • beschikbaar voor excursies van ca. 3 uur en inzetbaar voor minimaal 2 excursies per maand in het hoogseizoen (april tot en met september)

Wat wij jou te bieden hebben:    

 • je komt terecht in een professionele organisatie met vrijwilligersbeleid voor ruim 240 vrijwilligers
 • een inwerkperiode waarbij je samen met de vaste gidsen optrekt en wordt ondersteund voordat je zelfstandig excursies gaat geven
 • een vrijwilligerscoördinator Waterdunen die je vaste aanspreekpunt is
 • afwisselend werk en veel leuke contacten
 • kilometer- en onkostenvergoeding
 • diverse voordelen zoals 4x per jaar magazine ZEEUWS LANDSCHAP en een speciale pas waarmee je gratis aan excursies van Het Zeeuwse Landschap kunt deelnemen en profiteert van andere voordelen
 • passende werkkleding
 • mogelijkheden voor (bij)scholing
 • tweejaarlijkse vrijwilligersdag 

Heb je interesse?

Neem voor inhoudelijke vragen over deze rol contact op met Sanne van Haarlem, Vrijwilligers coördinator Waterdunen, s.van.haarlem@hetzeeuwselandschap.nl 

Je aanmelding kun je doorgeven via hetzeeuwselandschap.nl/aanmelding-vrijwilligerswerk onder vermelding van ‘gids (verteller)’ voor Waterdunen.