Foto van Marcel Klootwijk, medewerker communicatie en publiekszaken
Marcel Klootwijk
Medewerker communicatie en publiekszaken
Zwaluwen zijn dé voorbodes van de lente en de zomer. Het is lente wanneer de eerste boerenzwaluwen terugkeren naar de erven vanuit Zuid-Afrika. En veel mensen krijgen een echt zomers gevoel wanneer ze op een terrasje zitten en gierzwaluwen gieren boven de stad. Maar wist je dat niet alle zwaluwen ook echte zwaluwen zijn en dat ze er een heel verschillende leefwijze op na houden?
Huiszwaluw bij nest

Huiszwaluw

Deze soort metselt zijn komvormige nestje van klei het liefst onder overhangende dakranden en dan heeft hij ook nog een voorkeur voor een lichte kleur dakrand. Om deze nesten te kunnen bouwen, is de aanwezigheid van modder in de omgeving een must. De huiszwaluw is een echte cultuurvolger en broedde vroeger voornamelijk tegen rotsen. Hij eet enorme hoeveelheden vliegende insecten, zoals muggen, en vangt deze hoger in de lucht dan de boerenzwaluw.

Gierzwaluw in vlucht

Gierzwaluw

Ondanks zijn naam is dit geen echte zwaluw. De gierzwaluw brengt bijna zijn hele leven in de lucht door. Buiten de nestbezoeken in de zomermaanden komen ze eigenlijk nooit aan land. Ze eten, slapen en paren zelfs in de lucht. De echte zomervogel komt pas laat, meestal rond 30 april, aan en is in de laatste week van augustus alweer weg. Ze overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara. Ze broeden het liefst onder dakpannen van oude gebouwen, zoals kerken, boerenschuren en oude huizen.