Vacatures

Lid van de Raad van Toezicht

Het Zeeuwse Landschap zoekt een nieuw lid van de Raad van Toezicht, met expertise op het terrein van financiën, specifiek met het accent op vastgoed(financiering).

Stichting Het Zeeuwse Landschap is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor beheer en behoud van natuurgebied en cultuurhistorisch erfgoed in het buitengebied. De organisatie beheert vele tientallen waardevolle natuurgebieden, historische gebouwen en ander erfgoed. Dankzij een ruim aanbod aan wandelroutes, excursies, uitkijk- en informatiepunten is er volop gelegenheid van al dit moois te genieten. Het behoud van cultuurhistorische monumenten in het buitengebied is in de afgelopen jaren een steeds grotere taak geworden van de Stichting.

Organisatie en Raad van Toezicht
De organisatie van Het Zeeuwse Landschap bestaat uit ongeveer 45 betaalde medewerkers met aan het hoofd een directeur-bestuurder.
De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken en op het door de directeur-bestuurder gevoerde beheer en beleid. De Raad bestaat uit 7 personen en vergadert 6-10 maal per jaar, gewoonlijk in de avonduren. Leden van de Raad zijn tevens bestuurslid van Stichting Terra Maris, hét museum voor natuur en landschap in de provincie Zeeland (Oostkapelle).

Taak Raad van Toezicht
Van alle leden van de Raad verwachten we een duidelijke affiniteit met doel en werk van de Stichting. De toezichthoudende taak en het vervullen van een klankbordfunctie voor de directeur vragen voorts om kandidaten die:

 • de strategische betekenis van besluiten en beleidskeuzes kunnen overzien;

 • bestuurlijke ervaring en inzicht hebben;

 • goed bekend zijn met de maatschappelijke verhoudingen in Zeeland;

 • een voor de Stichting relevant netwerk hebben.

  Binnen de Raad wordt naar een spreiding van expertise gestreefd. Om die reden vragen wij thans kandidaten die kennis van zaken hebben op het terrein van financiën, specifiek met het accent op vastgoed(financiering). Vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
  De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 5 jaar, met de mogelijkheid van een éénmalige verlenging voor eenzelfde periode. Het betreft een onbezoldigde functie.

  Uw sollicitatie
  Belangstellenden voor deze functie worden uitgenodigd uiterlijk 15 april 2019 een brief met CV te sturen naar de voorzitter van de Raad van Toezicht, o.v.v. ‘vacature Raad van Toezicht’

  de heer drs. H. van Waveren,
  p.a. Stichting Het Zeeuwse Landschap,
  Postbus 25,
  4450 AA Heinkenszand,

  of per e-mail naar info@hetzeeuwselandschap.nl .

  Klik hier voor een printbare versie van deze vacature.

  Veel informatie over de stichting is te vinden op www.hetzeeuwselandschap.nl

  Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter, telefoon 06-144 35 325.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring