Werkzaamheden in Oranjezon

Werk in de natuur

De komende tijd kunt u in ons natuurgebied vele soorten planten en dieren zien, maar u kunt ook vrachtwagens en graafmachines tegenkomen. Er wordt namelijk hard gewerkt aan natuurherstel. Ongewenste begroeiing wordt verwijderd en de gevolgen van jarenlange stikstofbemesting uit de lucht worden aangepakt.

Herstel dynamiek
Duinen, daar hoort stuivend zand bij. Door overbemesting vanuit de lucht (lees er hieronder meer over) is deze dynamiek verdwenen. In Oranjezon wordt daarom op een aantal geschikte plekken de bovenlaag afgeplagd, zodat zand weer kan stuiven en de natuurlijke plantengroei weer terug kan keren.

Amerikaanse vogelkers
Deze struik werd begin vorige eeuw ingevoerd in de bosbouw. De vogelkers bleek een plaag: inheemse planten worden er door overwoekerd. In Oranjezon beslaat de vogelkers grote oppervlakten, waardoor de oorspronkelijke duinvegetatie geen kans heeft zich te ontwikkelen. Daarom worden de struiken de komende jaren vanaf de zeekant naar de landkant gerooid of afgezaagd. Begrazing door schapen zorgt er vervolgens voor dat zaailingen en uitlopers geen kans maken.

PAS: Programma Aanpak Stikstof

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken.

In het dichtbevolkte Nederland is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen veerkrachtige natuur en gezonde economie. Al jaren is er in natuurgebieden, zoals Oranjezon, een overschot aan stikstof, afkomstig uit landbouw en industrie. Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten.

Om dit te veranderen moeten er twee dingen gebeuren: er moet minder stikstof in natuurgebieden terechtkomen en de natuur die aangetast is door stikstof moet worden hersteld. Dergelijke herstelmaatregelen vinden nu plaats in Oranjezon.

Lees hier meer over de PAS.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring