Kruisdijkschans

Kruisdijkschans, in oude glorie hersteld

In 2010 kwam de Kruisdijkschans, gelegen tussen Sluis en Aardenburg, in eigendom bij Het Zeeuwse Landschap. De driedubbele beschermingsstatus die op dit complex ligt, geeft aan dat het een waardevol object is, zowel vanuit cultuurhistorisch oogpunt als wat betreft natuurwaarden.
Wat tijdens de Tachtigjarige Oorlog in de Staats-Spaanse tijd werd opgericht als veldschans, naar verluid afgebroken werd en herrees als landhuis, eindigde na een periode van gebruik als boerderij in 2010 als een vervallen rijksmonument. Met de restauratie van dit bijzondere complex kwam er een schat aan historische gegevens boven tafel. Zo blijkt het hoofdgebouw nooit gesloopt geweest te zijn, waardoor we nog steeds kijken naar de oorspronkelijke schans die in 1640 op aanwijzing van stadhouder Frederik Hendrik gebouwd is.

Dit boek beschrijft de historie van de Kruisdijkschans en haar opeenvolgende bewoners, de restauratie van de vesting naar de tijd waarin zij bewoond werd door het bekende Zeeuws-Vlaamse regentengeslacht Hennequin en het herstel van de landschapswaarden op het wallencomplex.

Redactie: Nanda van den Berg en Karien van Veggel
Auteurs: Nanda van den Berg, Gert-Jan Buth, Winant Halfwerk en Ronald van Immerseel

full colour, 80 pagina's
ISBN 978-94-90592-04-2

Stichting Het Zeeuwse Landschap 2013

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring