Bijen en wespen in Zeeland

Bijen en wespen vormen geen erg populaire diergroep bij de meeste veldbiologen. Er zijn heel veel soorten - alleen al in Zeeland ver boven de vierhonderd - en die zijn ook nog eens lastig op naam te brengen. Bovendien bestaan er geen Nederlandse boeken die alle voorkomende soorten beschrijven. De leden van de insectenwerkgroep van Het Zeeuwse Landschap gingen de uitdaging aan en trokken tussen 1997 en 2008 de hele provincie door om alle voorkomende soorten in kaart te brengen.

Van alle soorten is een verspreidingskaartje opgenomen. Dit boek vertelt ook over de interessante levenswijze van de bijen en wespen en laat zien wat een belangrijke plaats zij innemen in ons ecosysteem. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de eisen die zij stellen aan hun milieu en op de gevolgen van klimaatverandering.

De vele foto's illustreren hoe divers bijen en wespen zijn als het gaat om vormen en kleuren.

 

Eindredactie en samenstelling: Luciën Calle en Chiel Jacobusse

Soortbeschrijvingen: Bob van Aartsen, Ron Brouwer, Luciën Calle, Sandra Dobbelaar en Chiel Jacobusse

Fotoredactie: Chiel Jacobusse en Albert de Wilde

 

hardcover, full colour, 191 pagina's 

ISBN 978 9080637061

NUR 430

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap, 2008

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring