Zorgen om de natuur in het Krammer-Volkerak

Recent is besloten dat het Krammer-Volkerak de komende jaren zoet blijft. Tegelijk moeten we vaststellen dat er nog steeds geen Natura2000-aanwijzingsbesluit en -beheerplan voor dit gebied ligt. Dit betekent dat de huidige hoge natuurwaarden hier nu onvoldoende beschermd zijn. Wij vinden het van groot belang, wat ook de toekomst van dit deel van de deltawateren - zoet of zout - zal zijn, dat die bescherming op korte termijn wordt gegarandeerd. 

Daarom vragen wij, samen met de andere natuurorganisaties in de Coalitie Delta Natuurlijk, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om vaart te maken met het aanwijzingsbesluit en het bijbehorende beheerplan. Ook willen we dat het ministerie inzichtelijk maakt welke stappen er gezet gaan worden om de natuurkwaliteit voldoende te borgen bij de verschillende toekomstscenario’s. Hierbij moet er volgens ons (meer) rekening worden gehouden met de effecten van klimaatverandering en de relatie met de andere deltawateren. De komende tijd zou moeten worden benut voor nader onderzoek. Tot slot vragen we nogmaals aandacht voor de nutriëntenstroom vanuit de Brabantse rivieren. Die - en daarmee de kans op blauwalg - is nog steeds te hoog en vraagt om maatregelen.

Lees hier onze brief.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring