Yerseke Moer weer plas/dras

foto Wannes Castelijns

Het Zeeuwse Landschap heeft het waterpeil opgezet in een deel van de Yerseke Moer. Het betreft een pilot, die moet uitwijzen of met deze maatregel het areaal zilte vegetaties en het bestand aan weide- en watervogels kan verbeteren. Uit onderzoek was gebleken dat een deel van het gebied voor hen aan de droge kant was.
De pilot draagt ook bij aan herstel van het historische karakter van de Yerseke Moer: een groot deel stond toen immers plas/dras in de winter.

Het water staat momenteel zo hoog dat de brakke sloten in het maaiveld overstromen en grote delen van het gebied weer plas/dras staan. De vernatte gebieden trekken nu al veel vogels aan. Vanaf de Vlakeweg zijn groepen van meer dan 800 goudplevieren en honderden kieviten, smienten, wintertalingen en kolganzen te zien.

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring