Wisenten krijgen de vrijheid

In het voorjaar van 2020 zijn er 11 Wisenten losgelaten op de Slikken van de Heen. Deze zomer zijn er zelfs drie kalfjes geboren zodat de kudde nu uit 14 dieren bestaat. Dit is de eerste keer deze grote grazers in Zeeland ingezet werden. Het is de bedoeling dat de dieren door hun specifieke graasgedrag het gebied een meer open karakter gaan geven. Ze eten namelijk planten als de adelaarsvaren en dijkviltbraam, die andere grazers links laten liggen. Ook eten ze bast van berken en schuren ze jonge boompjes om. Daarnaast maken ze op veel verschillende plaatsen zandbaden die op hun beurt weer allerlei insecten aantrekken.

Ze hebben nu een ruim half jaar kunnen wennen aan een klein deel van het terrein en nu is het tijd om ze het gehele gebied te laten verkennen. Om de dieren dit in alle rust te kunnen laten doen, sluiten we het gebied vanaf 1 september tijdelijk af. Dit is ook voor de veiligheid van de dieren en de bezoekers. In de wenperiode wordt goed in de gaten gehouden waar hun favoriete plekken zijn en waar ze graag eten. Met deze informatie kunnen we de wandelroutes aanpassen waar nodig en hopen we begin 2021 het gebied weer toegankelijk te maken voor bezoekers.

Voor de mensen die de Wisenten in de wenperiode willen zien, hebben we langs de voet van de dijk een wandelpad aangelegd en organiseren we in het najaar een aantal excursies speciaal naar de grote grazers. Meer informatie over deze excursies is te vinden in onze agenda.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring