Werken aan natuur en landschap dankzij de Postcode Loterij

Roy Beusker Fotografie

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL, waar Het Zeeuwse Landschap deel van uitmaakt, 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in Nederland. De provinciale Landschappen en provinciale organisaties Landschapsbeheer zetten dit geld in om natuur en landschap voor nu en in de toekomst te behouden en beleefbaar te maken.

De provinciale Landschappen en stichtingen Landschapsbeheer zijn de Postcode Loterij en haar deelnemers zeer dankbaar voor deze bijdrage. Het stelt hen in staat natuur aan te kopen, in te richten en te beheren. De Landschapsbeheerorganisaties kunnen met deze bijdrage het Nederlandse landschap behouden door onder meer ruim 75.000 groene vrijwilligers professioneel te ondersteunen met kennis, kunde en materieel.

Het Zeeuwse Landschap kan dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij verschillende projecten realiseren. Bijvoorbeeld de restauratie van cultuurhistorische gebouwen en elementen, zoals de schuur en de aardappelkelder bij ’t Hof Waterdunen en de waterput op de Kruisdijkschans. Ook voor de bezoekers aan onze gebieden kunnen we dankzij de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij het nodige doen, zoals het vervangen van het plankierpad in de Slikken van de Heen en het plaatsen van informatiepanelen. En we kunnen hierdoor onderzoek doen en de nodige maatregelen nemen, bijvoorbeeld in onze akkervogel-topgebieden, en een bijdrage leveren aan het onderzoek naar - het verbeteren van de omstandigheden voor - de zomertortel in Zeeland.

Op maandag 4 maart vond het Goed Geld Gala plaats, het jaarlijkse evenement waar de Postcode Loterij projecten honoreert en vooruitblikt op de toekomst. Op dit gala maakte de loterij bekend dat zij dankzij haar deelnemers dit jaar een recordbedrag van € 370.671.940,- kan schenken aan 106 goede doelen.

Foto: Roy Beusker Fotografie

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring