Weidevogels onder druk

Grutto zoekt voedsel (foto Chiel Jacobusse)

Ondanks maatregelen die zijn genomen in de afgelopen decennia, staat het slecht met de weidevogels. Dit geldt ook voor Zeeland. De Yerseke Moer is een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Het Zeeuwse Landschap.  Terwijl de vroeg in het seizoen broedende kieviten het er nog redelijk afbrachten, is het de honderd paar grutto’s in de Yerseke Moer veel minder goed vergaan. Dit jaar zijn er weinig jongen bijgekomen door verschillende oorzaken.

Roofdieren als de vos vormen een steeds grotere bedreiging zoals we hebben kunnen vaststellen met cameravallen. Daarnaast speelt de klimaatsverandering een grote rol. De droge zomer dit jaar zorgde ervoor dat de grond hard werd. Te hard voor de grutto’s om met hun snavel in de grond te pikken naar voedsel. Bovendien trekken de wormen bij droogte dieper de grond in.

Het Zeeuwse Landschap zorgde in de afgelopen jaren al voor een verhoogde waterstand in de sloten in en rondom het natuurgebied, maar er moet nog meer gebeuren.  Momenteel wordt aan een nieuw beheerplan gewerkt. Daarin worden maatregelen vastgelegd om meer water oppervlakkig vast te houden. Hiervoor is een hydrologische studie uitgevoerd, want we streven ernaar om meer water op het veld en in de greppels te krijgen maar tegelijk is het belangrijk om de typische zoute kwel in de Yerseke Moer te behouden.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring