Waterbuffels in Saeftinghe

foto Marcel Klootwijk

Op vrijdag 28 mei is er een groep van 9 waterbuffels losgelaten op het Schor van Baalhoek bij Paal, onderdeel van het natuurgebied Het Verdronken Land van Saeftinghe. De dieren worden ingezet bij de begrazing van het schor en komende jaren gaan we onderzoeken wat de meerwaarde hiervan is. Meer dan andere grazers eten ze riet en ruwe vegetatie, wat juist hier teruggedrongen moet worden. In de wintermaanden zullen de waterbuffels net over de grens in Verrebroekseplassen, in België gaan grazen.

Doel
Het doel van begrazing met waterbuffels is om het schor te ‘verjongen’, dat betekent dat de vegetatieontwikkeling weer een stapje terug gezet moet worden. Door stikstofdepositie is er een begroeiing gekomen van heen, riet en zeekweek en is er geen ruimte meer voor zoutminnende schorrenplanten. Provincie Zeeland initieert in Zeeuwse Natura2000 gebieden herstel van de natuur en financiert dit project dan ook. Deze proef vormt een deel van een onderzoek van de Provincie Zeeland naar schorverjonging, waarbij het NIOZ het onderzoek uitvoert. Uiteindelijk hopen we planten als gewoon kweldergras, zeekraal, lamsoor, schorrenzoutgras, en zeeweegbree weer terug te krijgen in het gebied. Het nieuwe biotoop biedt ook meer kansen voor broedvogels zoals de tureluur. Ook wintergasten als de brandgans, smient en diverse soorten steltlopers hebben een voorkeur voor begraasd schor.

Waterbuffels

De waterbuffel is de grootste grazer die in het Nederlandse natuurbeheer wordt ingezet, de stieren kunnen wel 1200 kg wegen. Ze zijn goed aangepast om in moerassen te leven en kunnen erg goed zwemmen. Het zijn erg sociale dieren die die graag als groep bijeen blijven. Daarbij maken ze soms knorrende geluiden. Door hun grote en lange darmstelsel zijn ze beter in staat ruw voedsel te verteren dan andere grazers. Waterbuffels kwamen voor de laatste IJstijd verspreid over Europa voor. Door de oprukkende moderne mens konden ze na de IJstijd echter niet meer naar hun voormalige leefgebied terugkeren. Momenteel worden ze verspreid over Europa ingezet gezien hun nuttige rol bij het natuurbeheer. Deze dieren komen uit de Noordwaard in de Biesbosch.

Beheer

Omdat waterbuffels uitstekende zwemmers zijn is er een raster voorzien van elektriciteit geplaatst. Om hun graasgedrag te monitoren zijn twee van de dieren voorzien van een GPS-zender. De dieren zijn eigendom van FREE Nature en zij houden de gezondheid en het welzijn vrijwel dagelijks in de gaten.

Toegankelijkheid

Het gebied is voor publiek gesloten, dit is om verstoring van de dieren en de vogels op het schor te voorkomen. De dieren zijn echter (zeker met een verrekijker) prima vanaf de dijk te zien.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring