Vossenwerend raster Sophiapolder

De weidevogels komen weer terug uit de overwinteringsgebieden in het verre zuiden: het broedseizoen staat voor de deur. Weidevogels hebben het zwaar: er zijn nog maar weinig geschikte gebieden en populaties van soorten als grutto, tureluur en kievit zijn te kwetsbaar om een natuurlijke vijand als de vos aan te kunnen. Daarom plaatst Stichting Het Zeeuwse Landschap een vossenwerend raster rondom het oostelijk deel van de Sophiapolder.

De Sophiapolder, aan de Sophiaweg bij Oostburg, is een belangrijk weidevogelgebied, vooral voor kievit en grutto. Het raster moet grondpredatoren tegenhouden: met name de vos, maar ook (verwilderde) katten en loslopende honden. Deze grondpredatoren eten eieren, kuikens en volwassen vogels. Het speciale raster dat nu wordt geplaatst is opgebouwd uit fijnmazig gaas. Het gaas is diep genoeg ingegraven zodat de vos er niet onderdoor kan. Tevens is het raster voorzien van schrikdraad, om te voorkomen dat de vos en (verwilderde) katten eroverheen klimmen.

Het plaatsen van dit raster is een extra maatregel, bovenop de maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd om het gebied voor weidevogels aantrekkelijk te maken: verhoging van het grondwaterpeil, openhouden van het gebied, verlaging van het maaiveld en extensieve begrazing in het voorjaar.

Succes van de maatregel en verdere uitbreiding
De effectiviteit van de maatregel wordt door middel van onderzoek gecontroleerd. De eventuele aanwezigheid van de grotere grondpredatoren wordt (zowel binnen als buiten de rasters) vastgelegd en er wordt gekeken naar het broedsucces.
Onderzoek naar het broedsucces van weidevogels en predatie op weidevogels in andere gebieden van Het Zeeuwse Landschap, waaronder de Yerseke Moer en de Sint Laurense Weihoek bij Middelburg, heeft inzicht geven in het effect van het raster op de weidevogelpopulatie. Kennis van de verschillende typen rasters wordt zoveel mogelijk gedeeld met collega-organisaties.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring