Voorkom dat zeearend slachtoffer wordt van windturbines

Het Zeeuwse Landschap heeft, samen met collega-natuurorganisaties in de regio, gevraagd om een wijziging in de aan Windpark Oostflakkee verleende ontheffing Flora- en Faunawet. De aanwezigheid van de zeearend vraagt om aanvullende maatregelen.

In het Krammer-Volkerak, in de nabijheid van het windpark, verblijven al enige tijd zeearenden. Dit jaar heeft zelfs een paartje gebroed in de Slikken van de Heen; uniek voor de Zuidwestelijke Delta.

Van de zeearend is bekend dat ze relatief vaak in aanvaring komen met windturbines. We verbazen ons er dan ook over dat er in de ontheffing geen sprake is van extra maatregelen om slachtoffers onder deze kwetsbare soort te voorkomen, terwijl de initiatiefnemers én het bevoegd gezag hiervan op de hoogte zijn.

In een brief aan het bevoegd gezag verzoeken wij dringend de ontheffing te wijzigen en te voorzien in extra maatregelen om de zeearend te beschermen.

Lees hier de volledige brief

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring