Voorinschrijving nieuw deel Fauna Zeelandica geopend

Zoals te lezen is in het nieuwste nummer van ZEEUWSLANDSCHAP, is er een nieuw deel van de Fauna Zeelandica in de maak: Nachtvlinders.
Per abuis is niet vermeld dat het boek pas in het laatste kwartaal van 2017 verschijnt. Het is wel al bij voorinschrijving te bestellen.

Maak daarvoor €18,60 (voor donateurs) resp. €23,50 (voor niet-donateurs) over naar bankrekeningnummer IBAN: NL71ABNA0510336167, BIC: ABNANL2A t.n.v. Stichting Het Zeeuwse Landschap, onder vermelding van 'Nachtvlinders' plus uw naam en adres, en indien van toepassing uw donateursnummer.

Zodra het boek is gedrukt, krijgt u het toegestuurd.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring