Verdieping Wielingen groot risico voor Westerschelde

foto Kees van der Vlugt

Samen met de andere natuurorganisaties in de Coalitie Delta Natuurlijk heeft Het Zeeuwse Landschap haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen een nieuw plan van Zeeland Seaports. Zeeland Seaports is van plan om een ‘maatwerkgeul’ aan te leggen om de haven van Vlissingen nog beter bereikbaar te maken. Dit betekent dat er in de monding van de Westerschelde een gedeeltelijke verdieping van de Westerschelde plaatsvindt. Onacceptabel, vinden onze organisaties.

Het gaat al vele jaren slecht met de natuur van de Westerschelde, onder andere door eerdere verdiepingen. En dat terwijl het een belangrijk natuurgebied is: één van de laatste nog functionerende estuaria in noordwest Europa. Dit waardevolle ecosysteem mag volgens onze organisaties daarom niet verder onder druk komen te staan. Sterker nog, er zijn juist maatregelen nodig die dit ecologisch én economisch belangrijke estuarium behouden voor de toekomst.
Onze organisaties zijn dan ook zeer bezorgd over de precedentwerking van deze beperkte verdieping: De realisatie van de maatwerkgeul zet alleen in op de pijler ‘toegankelijkheid‘, zonder een gelijktijdige impuls aan de pijler ‘natuurlijkheid’, terwijl die juist onder druk staat. Kunnen op opeenvolgende relatief beperkte ingrepen -waarvan de nadelige effecten op de natuur op zichzelf snel als niet significant kunnen worden afgedaan- cumulatief niet optellen tot een grootschalige verdieping, zonder dat er iets voor de pijler ‘natuurlijkheid’ tegenover staat? In Antwerpen zal men de in Zeeland gevolgde handelwijze zeker met interesse volgen.
Bij de vergunningsaanvraag behoort een ‘passende beoordeling’; een onderzoek naar de mogelijke ecologische effecten van de voorgenomen ingreep. Deze bevat naar onze mening verschillende onjuistheden en onzekerheden. Wij zijn het daarom niet eens met de conclusie dat er geen schade aan de Westerschelde-natuur zal worden toegebracht. Daarnaast vinden wij nut en noodzaak van de ‘maatwerkgeul’ onvoldoende aangetoond.

Lees hier de volledige brief waarin we onze zienswijze uiteenzetten.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring