Start broedseizoen Hooge Platen

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de kustvogels die neerstrijken op de Hooge Platen, midden in de Westerschelde. Het enige stuk dat bij vloed droog blijft, de Bol, is een belangrijke broedplaats van dwergsterns, visdiefjes en grote sterns. Om de jongen groot te kunnen brengen is rust nodig. Daarom zijn de broedkolonies en de omgeving ervan in het broedseizoen afgesloten.

Elk jaar plaatsen medewerkers en vrijwilligers van Het Zeeuwse Landschap borden die de grens van het broedgebied aangeven. Ze brengen de palen met borden per boot naar de zandplaat in de Westerschelde. Eenmaal ter plekke moet alles met de hand uitgevoerd worden: werken met machines of voertuigen is hier niet mogelijk. Zwaar werk in het slik! Om de 150 meter wordt een paal met bord geplaatst. Na het broedseizoen worden de borden weer weggehaald.

De Hooge Platen liggen midden in de monding van de Westerschelde. Bij laag water vallen hier zo’n 1800 hectare aan slikken en zandplaten droog. Bij vloed verdwijnen deze grotendeels in de golven, op de Bol na. Hier broeden grote kolonies kustvogels. Naast de sterns broeden ook kokmeeuwen, strandplevieren en kluten hier graag. Deze vogels broeden op de kale grond; ze maken hooguit een kuiltje in de grond, of een randje van schelpjes of steentjes. Hun voedsel halen ze op de nabijgelegen slikken en platen. Het Zeeuwse Landschap pleegt veel inzet op de Bol omdat broedgebieden van deze soorten rondom de Westerschelde steeds meer onder druk staan.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring