Slikken van de Heen opgenomen in Rewilding Europa Network

Sinds november 2020 zijn de Slikken van de Heen onderdeel van het Rewilding Europe netwerk. Dit biedt ons en andere aangesloten natuurorganisaties de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen ten behoeve van natuurontwikkeling en -herstel. Het netwerk bevat momenteel 27 Europese landen en 63 initiatieven. Binnen Nederland zijn er zeven andere gebieden opgenomen in het netwerk, waaronder de Millingerwaard, Marker Wadden en het NP Drents-Friese Wold.  

Binnen Europa zijn er weinig vergelijkbare gebieden - halfopen landschap op een voedselrijke veelal vochtige bodem - waar natuurlijke begrazing met wisenten, konikpaarden en runderen plaatsvindt. Het Zeeuwse Landschap voert samen met haar partners Free Nature (kudde beheerder), Ark Natuurontwikkeling en studenten onderzoek uit naar de effecten die deze grazers op het gebied hebben. Hoewel we nog maar sinds begin 2020 met deze grazerscombinatie zijn gestart, zagen we in deze korte tijd al verrassend veel positieve effecten. Zo neemt het aandeel van de exotische invasieve reuzenberenklauw momenteel erg sterk af. Ook neemt de verruiging van duinriet en adelaarsvaren geleidelijk af, waardoor het soortenrijke grasland behouden kan blijven of zelfs uitbreiden. Verder zien we duidelijk dat wisenten een groter effect hebben op houtige gewassen dan de runderen en paarden. De wisenten breken meer jonge boompjes, schillen meer bast en breken ook vaker takken af van oudere bomen en struiken. Hiermee helpen ze ons om te voorkomen dat het waardevolle halfopen soortenrijke landschap geleidelijk dichtgroeit tot een gesloten bos.  

Deze informatie is voor andere natuurbeheerders in Nederland en het buitenland erg interessant. Via het netwerk kunnen we deze kennis nu makkelijker delen en zelf ook leren van vergelijkbare projecten elders in Europa. De wisenten maken onderdeel uit van een Europees fokprogramma. Op termijn zouden dieren geboren op de Slikken van de Heen andere natuurgebieden in Europa kunnen gaan bevolken. Hiermee dragen we ook bij aan de bescherming van een internationaal bedreigde diersoort. 

Bekijk hier de pagina over de Slikken van de Heen (en andere aangesloten gebieden). Daar vind je ook de doelen en kennisvragen die voor dit project zijn geformuleerd. 

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring