Robuustere waterwinbossen Clinge, Sint Jansteen en de Wildelanden

foto Marcel Klootwijk

Het Zeeuwse Landschap gaat samen met Evides Waterbedrijf investeren in de natuur in de bossen van Clinge, Sint Jansteen en de Wildelanden, in het streven naar een robuuster natuurgebied. Dat is goed voor de natuur én waarborgt een veilige winning van industrie- en drinkwater.

Belangrijke leefgebieden
De natuurgebieden bij Clinge, Sint Jansteen en Heikant zijn onder meer belangrijk leefgebied voor de beschermde zwarte specht, wespendief, veldkrekel en reeën. Die hebben rust en ruimte nodig. Daarnaast leven er onder andere beschermde vleermuizen, libellen, sprinkhanen en vlinders, en komen er bijzondere mossen en ruim vijfhonderd soorten paddenstoelen voor. Het is ook de enige locatie in Zeeland waar eekhoorns leven.

Waterwinning
In waterwingebieden gelden de strengste milieuregels. Daar heeft ook de natuur baat bij. In sommige Nederlandse waterwingebieden zijn helemaal geen bezoekers welkom. Terreineigenaar Evides en beheerder Het Zeeuwse Landschap blijven echter graag recreanten ontvangen. In het gebied zijn veel vormen van recreatie toegestaan. Om de verbondenheid tussen de drie gebieden te benadrukken krijgen ze een gezamenlijke, overkoepelende naam: de waterwinbossen. Deze naam of de benaming ‘waterleidingbossen’ zal veel omwonenden bekend in de oren klinken.

De belangrijkste maatregelen op een rij:
- Het rustgebied in de Clingse bossen wordt groter en rustiger. Hiervoor worden twee paden die het gebied doorkruisen omgevormd tot bos, op een derde stuk mogen alleen nog wandelaars zonder hond komen.
- Wandelaars en natuurbeleving krijgen voorrang. Fietsen is in de nieuwe situatie alleen nog toegestaan op de bewegwijzerde mountainbike-routes (mtb) en doorgaande fietspaden. De maatregelen gaan in zodra de bebording is vervangen.
- Voor wandelaars komt langs het noordelijkste stuk van het Klingspoor een extra pad. Ze hoeven daardoor niet meer over het fietspad te lopen.
- Bij de Wildelanden komt aan de ingang Ellestraat een hek om het parkeren van auto’s te voorkomen. Parkeren is hier niet toegestaan omdat onopgemerkte lekkages van olie, brandstof of koelvloeistof een directe bedreiging voor de waterwinning kunnen vormen.
- Van het gebied verschijnt een gratis kaart met paden en voorzieningen. De kaart komt op de infopanelen en verschijnt online en op papier.
- Bij alle ingangen van de waterwinbossen komen nieuwe borden met de spelregels voor bezoekers. De hoofdingangen krijgen nieuwe infopanelen met daarop een kaart en uitleg over de waterwinning en de natuurwaarden. De hondenlosloopgebieden en ruiterroute krijgen een nieuwe, duidelijkere markering.

Start en einde werkzaamheden
De werkzaamheden starten in februari en zullen naar verwachting in mei 2020 klaar zijn. Tijdens de werkzaamheden blijven de waterwinbossen toegankelijk voor recreanten.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring