Pleidooi voor concretere en ambitieuzere doelen voor natuur en landschap

Het Zeeuwse Landschap vindt dat de provincie in het nieuwe Omgevingsplan meer en betere aandacht moet besteden aan de gevolgen voor natuur en landschap.

Op het gebied van ‘duurzame landbouw en natuurverbreding’ wordt naar onze mening voorbij gegaan aan de deplorabele ecologische toestand van het platteland. Echte natuur-inclusieve landbouw gaat om meer dan bodemvruchtbaarheid, zoet water en diversiteit; met name de afname van biodiversiteit - denk alleen al aan de insectenstand - vraagt om passende maatregelen waar de provincie het voortouw in kan nemen.

Als het gaat om ‘duurzame en hernieuwbare vormen van energie’ vragen we met name om een zorgvuldige planning en aandacht voor ruimtelijke en natuur-inclusieve inpassing. Alleen dan kan ecologische schade worden voorkomen en zal het draagvlak voor nieuwe energievormen niet verder inzakken.
Zo vragen we dat nieuwe windparken alleen nog in nieuwlandpolders worden gepland, zodat de Deltawateren en Natura2000-gebieden hiervan gevrijwaard worden.
Voor eventuele zonneparken - evenals de provincie geven wij de voorkeur aan het benutten van daken en combineren met andere functies - stellen wij een verplichte natuurinclusieve inrichting voor om hiermee de insectenstand te stimuleren.

We hebben dit pleidooi verwoord in een brief aan de Provincie Zeeland, in aanvulling op de mede namens ons verstuurde ZMf-reactie op het nieuwe Omgevingsplan.

Lees hier de volledige brief

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring