Pleidooi voor behoud cultuurhistorische en ecologische waarden Oosterschelde-kust

Waterschap Scheldestromen treft voorbereidingen voor een dijkversterking op Noord-Beveland en wil daarbij de steenbekleding van enkele nollen vervangen door breuksteen en asfalt.
Het Zeeuwse Landschap doet, mede namens Nationaal Park Oosterschelde, Erfgoedvereniging Heemschut, Erfgoed Zeeland, FLORON, de Nederlandse Onderwatersport Bond en Stichting de Oosterschelde, een dringend beroep op het waterschap te kiezen voor ander materiaal en rekening te houden met de cultuurhistorische en ecologische waarde van deze nollen.

De natuurstenen bekleding van de oude nollen - resten van eerdere zeedijken - herbergt nu een waardevolle, karakteristiek Zeeuwse, flora en fauna. Denk hierbij aan vloedmerkplanten, wieren, schaalhorens, naaktslakken, paardenanemonen, kreukels en purperslakken. Als de dijkbekleding wordt vervangen door breuksteen en asfalt zijn er geen gaten en kieren meer en zal een afwisselend biotoop veranderen in een monocultuur van slechts twee tot drie wiersoorten. Bovendien zal de voorgenomen nieuwe dijkbekleding het authentieke karakter van de nollen aantasten en dreigen de zo kenmerkende perkoenpaaltjes door de werkzaamheden te verdwijnen.
Een van de nollen is, juist op de plek waar een stuk werkweg ontbreekt, een belangrijk broedgebied voor diverse kustbroedvogels, waaronder de steeds zeldzamer wordende bontbekplevier. Het waterschap wil deze werkweg nu doortrekken, met alle risico’s van dien dat die vogels verstoord zullen worden.

Natuurlijk onderstrepen wij het belang van hoogwaterveiligheid en begrijpen we dat daar werkzaamheden voor nodig zijn. Maar we vragen het waterschap de oude steenbekleding, de kenmerkende perkoenpaaltjes én de dijkpaal na versterking terug te plaatsen en gebruik van gietasfalt uit te sluiten.

Lees hier de volledige brief.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring