Partridge-project wint Gouden Mispel

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft op 14 december de Gouden Mispel toegekend aan het PARTRIDGE project, een samenwerkingsproject waar ook Het Zeeuwse Landschap aan deelneemt in het project voor akkervogels bij Burgsluis.

De Gouden Mispel wordt elk jaar uitgereikt aan personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. Dit jaar hebben twee patrijzenprojecten deze prijs gewonnen, waaronder het NSR Interreg PARTRIDGE  project. Deze prijs is een enorme erkenning voor de betrokkenheid van de samenwerkingspartners: beide projecten tonen aan dat je door samen te werken kunt bijdragen aan het behoud van de patrijs en andere akkervogels. Vogelbescherming Nederland, Het Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap werken samen binnen dit PARTRIDGE-project.

Dit project omvat een gebiedsgerichte aanpak met veel betrokken partijen, en is gericht op een toename van 30% biodiversiteit in gangbaar landbouwgebied. In Burghsluis voeren landbouwers op hun gronden maatregelen uit die gunstig zijn voor akkervogels. Ze worden geadviseerd en begeleid door stichting Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Andere betrokken partijen zijn collectief Poldernatuur Zeeland, Wildbeheereenheid Schouwen, waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland en particulieren. Ook particulieren die in het gebied wonen voeren inrichtingsmaatregelen uit op hun erf. Vrijwilligers of helpen ons mee met vogeltellingen. Deze samenwerking, het leren van elkaar en op basis daarvan zaken bijstellen is de kracht van het project.

Het project laat zien dat samenwerking tussen verschillende partijen veel oplevert. Voor de deelnemers aan het project is de prijs een stimulans om door te gaan met beschermingsmaatregelen voor de patrijs, die in Zeeland symbool staat voor de akkernatuur.

Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie, Provincie Zeeland, Vogelbescherming Nederland.

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring