Opknapbeurt Wallen van Sluis

Deze week is de Provincie Zeeland begonnen met werkzaamheden aan de buitenwallen van Sluis om die aantrekkelijker te maken voor mensen, dieren en planten. Door hoge delen hoger te maken en lage delen lager, zijn de buitenwallen straks beter zichtbaar in het landschap. Dit doet recht aan de rijke geschiedenis van Sluis en omgeving. Meer reliëf zorgt voor afwisseling in droge en natte gebieden. Daardoor zullen meer soorten dieren en planten zich thuis voelen in het gebied. Die variatie en verbetering van de wandel- en fietsroutes zorgen dat er meer te beleven is voor inwoners en recreanten.

De oorspronkelijke verdedigingswerken worden geaccentueerd. Waar de Toren van Bourgondië stond, de ravelijnen en de wallen lagen, wordt het opgehoogd. De vroegere grachten worden weer (deels) uitgegraven. Er ontstaat een vrij open grasland met struweel en enkele bomen. Het huidige fietspad blijft en wordt op een paar plekken iets verlegd. Verder kun je straks te voet door het gebied struinen. Er gaan runderen en schapen grazen. Om die dieren in het gebied te houden worden er rasters geplaatst en komen er wildroosters.
Dit project richt zich alleen op de buitenste omwalling, aan de buitenkant van de grachten. Aan de 'hoge wallen', waar het wandelpad ligt, wordt niet gewerkt.
Waterschap Scheldestromen en de gemeente Sluis grijpen dit moment aan voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden aan de waterlopen. Daardoor wordt werk met werk gemaakt. Dat is efficiënt en betekent minder overlast voor de omgeving.
De werkzaamheden duren tot ongeveer april 2017.
Daarna komt het gebied in beheer bij Het Zeeuwse Landschap.

Nadere informatie over dit project is te vinden op de website van de provincie.

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring