Onderzoek naar terreingebruik en voedselkeuze van koniks in de Slikken van de Heen

De kudde koniks is hier eind 2013 geïntroduceerd als aanvulling op de bestaande begrazing.
Michiel Tangerman, student Ecology & Wildlife management aan de Helicon in Geldermalsen, heeft in opdracht van FREE nature, de beheerder van de kudde koniks, onderzocht hoe ze het terrein gebruiken, wat ze eten en hoe ze zich gedragen met andere grazers. Dit onderzoek heeft enkele verwachtigen bevestigd, maar ook nieuwe inzichten gegeven.

Terreingebruik
In de wintermaanden gebruiken de koniks een groot deel van het gebied, ze komen bijna overal. In de zomermaanden daarentegen concentreren ze zich vooral aan de waterkant, waar ze tijdens warme dagen verkoeling zoeken. De voorkeursgebieden van de koniks bestaan voornamelijk uit de meer open, grazige terreindelen met verspreid staande bomen en struiken.

Voedsel
Het dieet van de koniks bestaat voor 86% uit grassen, waarvan weer 35% duinriet wordt gegeten. Dit is positief aangezien er een aantal monotone duinrietvelden vrijwel onbegraasd was. Verder eten ze kruiden en houtigen, vooral de bast van wilgen maar ook dauwbraam, berk, gewone braam, meidoorn en duindoorn. In de maanden januari t/m april worden de meeste houtigen gegeten, in mei hoofdzakelijk grassen en in juni t/m augustus weer meer kruiden.

Omgang met andere grazers
Tijdens het grazen hadden de koniks geen duidelijke voorkeur voor de aanwezigheid van een andere grazer, slechts 12% van de tijd was er een andere grazer in de nabijheid. Het meeste waren dit nog de vleeskoeien, waarbij er verder nauwelijks interactie was. Met de tijdelijk aanwezige trekpaarden was er meer interactie, deze werden voornamelijk verjaagd.

Vervolgonderzoek
Het streven is om de koniks een jaar lang te volgen, en dat meerdere jaren achtereen. Momenteel is er al een nieuwe student bezig om gegevens van de herfst te verzamelen. Wellicht kan er een konik met een halsbandzender worden uitgerust, voor een nauwkeuriger beeld van het terreingebruik en het dag- en nachtpatroon.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring