Onderzoek naar de vegetatie op het Paulinaschor

Het Zeeuwse Landschap houdt goed bij hoe het haar natuurterreinen vergaat. Onze medewerkers inventariseren regelmatig wat er groeit en bloeit, om met die informatie het beheer te kunnen optimaliseren. Daarnaast maken onze terreinen wel deel uit van grotere onderzoeksprojecten. Zo doet het NIOZ - het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee - een 4 jarig onderzoek naar vegetatiekarakteristieken, oa. op het Paulinaschor bij Hoofdplaat. Een van de doelen is om satellietbeelden van vegetaties beter te kunnen interpreteren. Daartoe worden alle verschillen in de vegetaties heel precies beschreven. Bij ieder waarneembaar kleurverschil wordt precies het aantal plantenstengels geteld, de vitaliteit en de kleur vastgesteld. Op de foto is te zien hoe minutieus alles wordt bekeken en opgemeten. Dit onderzoek wordt op de schorren langs de Westerschelde uitgevoerd, maar o.a. ook in Engeland en Spanje. Ook de golfdissipatie wordt onderzocht. Dat houdt in dat geanalyseerd wordt hoe de golven door de verschillende vegetatietypen worden gedempt.
Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de project-website: www.fast-space-project.eu/.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring