Nieuw nummer ZEEUWSLANDSCHAP met leuke jubileumactie

Ter gelegenheid van ons 80-jarig bestaan hebben we een bijzondere jubileumactie: onze donateurs kunnen in de komende weken iemand anders een gratis donateurschap voor een jaar cadeau doen. Zo kunnen die, zonder enige verplichting, kennismaken met onze activiteiten. Natuurlijk hoort ZEEUWSLANDSCHAP daar ook bij!
Hier alvast een voorproefje van het herfstnummer. Een dezer dagen wordt dat weer bij al onze donateurs bezorgd en is het ook digitaal beschikbaar.

In BOEREN VOOR AKKERVOGELS vertelt Chiel Jacobusse over dit pilot-project, waarin er een samenwerking van de grond is gekomen tussen agrariërs op Schouwen-Duiveland en Het Zeeuwse Landschap om gezamenlijk iets voor akkervogels te doen. En met succes!
Het Zeeuwse Landschap is in zijn tachtigjarig bestaan vooral bekend geworden als natuurbeschermingsorganisatie. Minder bekend is dat we ook veel cultuurhistorisch erfgoed beheren en ons sinds tien jaar ook richten op gebouwd erfgoed. Karakteristieke bouwwerken die zonder de tussenkomst van Het Zeeuwse Landschap het risico lopen verloren te gaan. In HET ZEEUWSE LANDSCHAP EN HET GEBOUWDE ERFGOED laat Marten Hemminga die de revue passeren en presenteert hij de laatste aanwinst: de historische hoeve Veldzicht.
De zomer is ten einde en de natuur maakt zich op voor de winter. Dalende temperaturen en elke dag een beetje minder zonlicht. Soms zijn er sombere of mistige dagen, dan weer onstuimige momenten met fascinerende wolkenpartijen. In TYPERENDE HERFSTTINTEN IN ZEELAND maakt Lucien Calle in tekst en foto’s een rondgang door het verkleurende Zeeuwse landschap.
In STIKSTOF: ONZICHTBARE BEDREIGING VAN ONZE NATUUR beschrijft Kees van der Vlugt waarom Het Zeeuwse Landschap kritisch is op een plan voor een mestopslag en -verwerkingsbedrijf nabij de Yerseke Moer. Wij vinden dat qua stikstofuitstoot een groot risico. Toename van stikstof kan voor overbemesting zorgen en de bijzondere natuurwaarden van de Moer zijn afhankelijk van voedselarme bodems.
In ZEELAND - DIJKENLAND beschrijft Aad de Klerk onze dijken in historisch perspectief. Ze vormen een rode draad in de bewoningsgeschiedenis en zijn de ruggengraat van het Zeeuwse landschap. Zo sterk, stelt de auteur, dat mocht de provincie nog eens op zoek moeten naar een andere naam ‘Dijkenland’ een goed alternatief is.
Ook WANNES EN KEETJE gaan aan de slag met een dijk. Zo doen zij wat de Zeeuwen al eeuwenlang doen: het water tegenhouden zodat we hier veilig kunnen wonen. Kijk gauw in ZEEUWSLANDSCHAP naar de prijsvraag!
In UIT DE KUNST vertelt kunstschilder Cocky Wattel waar haar passie voor de Zeeuwse landschappen en klederdrachten vandaan komt. Zij exposeert elk jaar tijdens de Kunstroute Midden Walcheren en haar werk is nu ook te zien in Terra Maris.
In TERRA MARIS o.a. een interview met een erg trouwe vrijwilligster en de presentatie van de nieuwe expositie ‘Woning gezocht’, die vanaf oktober te zien is. Erik Speksnijder stelt de nieuwe bewoners van het aquarium voor: rode ponen. De oude rode poon, meer dan tien jaar dè attractie bij een ‘Kijkje achter de schermen’ is nog niet zo lang geleden overleden. Wat maakte hem tot de publiekslieveling?
En, geloof het of niet: Terra Maris heeft een drijvende steen in de collectie!
DE PADEN OP… voert u ditmaal naar de Sint-Laurense Weihoek, een weidevogelgebied onder de rook van Middelburg waar velen van genieten. Zo ook Leen en Jannie Lorier. Zij wonen aan de rand en komen er vrijwel dagelijks. Matthijs Ruytenberg is stagiair bij Het Zeeuwse Landschap en heeft er onderzoek gedaan naar het broedsucces van grutto en kievit.

Alle donateurs van Het Zeeuwse Landschap krijgen ZEEUWSLANDSCHAP elk kwartaal thuis gestuurd en kunnen inloggen op onze website voor de digitale versie. Nog geen donateur? Meld u dan snel aan! U kunt er voor kiezen of u het tijdschrift alleen online wilt lezen of ook graag de papieren versie wilt ontvangen.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring