Nieuw deel Fauna Zeelandica: Nachtvlinders

Het boek 'Nachtvlinders in Zeeland', het 8e deel van de boekenreeks Fauna Zeelandica, is verschenen en vanaf vandaag te koop. Het boek behandelt de ruim 600 soorten macro-nachtvlinders die in Zeeland voorkomen. Het is rijk geïllustreerd met honderden foto’s en tekeningen en toegankelijk geschreven, zodat ook algemeen geïnteresseerde natuurliefhebbers er veel van hun gading kunnen vinden.
Het boek is een coproductie van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland en Het Zeeuwse Landschap. Het bevat het resultaat van jarenlang onderzoek waaraan vele vrijwilligers, sponsors en 'lokatiesponsors' een bijdrage leverden.

Net als andere insecten staan nachtvlinders sterk onder druk. Biotoopvernietiging door wegenaanleg stadsuitbreiding etc., het gebruik van moderne pesticiden, maar ook lichtvervuiling en het verdwijnen van wilde bloemen zorgen samen voor een sterk negatieve trend van de nachtvlinders. De nieuwe atlas geeft zicht op de bijzondere soorten in Zeeland en kan zo mede een basis vormen voor een betere bescherming van onze nachtvlinders.
Hoewel de meeste soorten alleen in de nachtelijke uren actief zijn, zijn er ook zogenaamde “dagactieve nachtvlinders”, zoals het bekende gamma-uiltje en de veel voorkomende Sint Jacobsvlinder. Ze zijn het hele jaar door te vinden, al kent ieder seizoen zijn eigen typerende soorten. Wintervlinders, voorjaarsuilen, zomerspanners en herfstrietboorders hebben in dat verband sprekende namen.
Nachtvlinders zijn er in heel uiteenlopende kleuren. Naast grauwe onopvallende motten zijn er ook veel soorten waar de kleuren van af spatten. Ook de grootte varieert sterk. De windepijlstaart bijvoorbeeld heeft de grootte van een kleine zangvogel.

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring