Nieuw broedeiland voor kustvogels

Aanleg vogeleiland Oesterput - Huibert Simons voor HZL

Het Zeeuwse Landschap heeft samen met Stichting Kustbroedvogelfonds het initiatief genomen om een kunstmatig broedvogeleiland voor visdieven te realiseren in de Inlaag Oesterput op Noord-Beveland. De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd, zodat het eiland vóór het broedseizoen gereed is.

 

Steeds minder broedplaatsen

Het gaat niet goed met veel vogelsoorten aan de Zeeuwse kusten. Aan land vinden de vogels zoals visdieven en andere sternsoorten steeds minder geschikte broedgelegenheid. Dit komt onder andere door de toenemende druk van recreatie in onze streken, maar ook de opkomst van de vos in Zeeland speelt een rol. Met de aanleg van een kunstmatig eiland, hopen beide organisaties de vogels een uitwijkmogelijkheid te geven waar ze ongestoord kunnen broeden.

 

Innovatieve constructie

Het eiland wordt een constructie van 10 x 12m, bestaande uit aan elkaar gekoppelde losse kunststof elementen van 100 x 50cm. Rondom wordt het eiland voorzien van planken om grind en schelpen vast te houden en van gaas om te voorkomen dat de jongen in het water vallen. De constructie is door zijn opbouw en materiaalkeuze relatief onderhoudsarm. Het ontwerp, dat inmiddels is gedeponeerd, is tot stand gekomen in nauw overleg tussen de leverancier van de elementen (NauticParts BV), het Kustbroedvogelfonds en enkele vogeldeskundigen.

 

Proefmodel 

De Inlaag Oesterput is in eigendom en beheer bij Stichting Het Zeeuwse Landschap. Het eiland zal daarom beheerd gaan worden door de natuurorganisatie.

Met het eiland in de Oesterput kan ervaring opgedaan worden met de constructie zoals die nu ontworpen is, in de hoop dat deze elders in Nederland, maar ook daarbuiten, toegepast kan worden. Het voordeel van deze constructie is dat zij op termijn gedemonteerd en elders kan worden ingezet indien het eiland niet meer succesvol blijkt te zijn op de gekozen locatie. Dit was tot nu toe niet mogelijk bij reeds bestaande kunstmatige broedvogeleilanden zoals in de Slufter op Maasvlakte 2.

 

Voor het kunstmatige broedeiland is financiële steun toegezegd door het Kustbroedvogelfonds Vogelbescherming Nederland en Het Zeeuwse Landschap. Er is een bijdrage gevraagd aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Vanuit de vereveningsbijdrage voor de strandwoningen op het Sophiastrand draagt Roompot B.V. eveneens bij.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring