Natuurgebied Oranjezon valt in de smaak

Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft het afgelopen jaar een onderzoek laten uitvoeren onder de bezoekers van natuurgebied Oranjezon. Hieruit komt een zeer hoge waardering van het gebied naar voren. Ook blijkt dat het voorziet in een grote behoefte aan natuurgebieden waar je in rust en stilte van de natuur kunt genieten. Kenniscentrum Kusttoerisme van Hogeschool Zeeland heeft het onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek richtte zich op de kenmerken, behoeften en tevredenheid van de bezoeker van natuurgebied Oranjezon, gelegen bij Vrouwenpolder. Voor het Zeeuwse Landschap zijn deze gegevens belangrijke input bij het opstellen van het nieuwe beheerplan. Het is uitgevoerd tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018.
Uit de gegevens van de geplaatste bezoekersteller blijkt dat ruim 46.000 mensen het gebied hebben bezocht in deze periode. Daarnaast zijn op 12 verschillende dagdelen mensen bevraagd bij de ingang, en zijn de vragenlijsten via nieuwsbrieven en sociale media verspreid onder bezoekers.

Uitkomsten
De natuur in Oranjezon is volgens de bezoekers uniek voor Zeeland. De rust en ruimte en de kans om groot wild als herten en konikpaarden tegen te komen, ervaren de bezoekers als bijzonder. Enkele opvallende uitkomsten:
- Het grootste deel van de bezoekers komt uit de buurt: Middelburg (30%), Veere (18%) en Vlissingen (10%); ongeveer een derde van de bezoekers was op vakantie in de omgeving.
- Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat hun belangrijkste motivatie om Oranjezon te bezoeken “opgaan in de natuur” is, voor een kwart is ‘de batterij opladen’ de belangrijkste reden voor een bezoek.
- Het gemiddelde bezoek duurt ruim twee uur, waarbij het overgrote deel van de mensen met zijn tweeën of drieën komt. Zondagmiddag kent een piek in bezoekersaantallen.
- Oranjezon krijgt een zeer hoge waardering van de bezoekers: ruim 80% procent van de bezoekers vindt de natuur uniek voor Zeeland, en 97% voelt zich er midden in de natuur.
- Kwaliteiten als rust en stilte, en het zien van herten en konikpaarden worden het hoogst gewaardeerd
- De vraag om verbeterpunten is opvallend vaak onbeantwoord gelaten; als het wel is ingevuld geeft men vaak aan dat Oranjezon vooral zo moet blijven: “ Hou ‘t zo!”, “Niet teveel ontwikkelen! Puur houden!”. Of gaat het om suggesties om een bankje of informatiebord te plaatsen.

Natuurbezoek
Het onderzoek werkt met de veelgebruikte motiefgroepen, ofwel de indeling van bezoekers op basis van motivatie, gewenste beleving en oriëntatie op natuur. Hierdoor is het mogelijk de resultaten te vergelijken met andere recreatieonderzoeken. Motieven om erop uit te trekken zijn bijvoorbeeld “gezelligheid” (samen op stap), “opgaan in de natuur” of “de uitdaging aangaan” (sporten). Uit het onderzoek blijkt dat Oranjezon relatief veel bezocht wordt door mensen die echt voor de natuur komen.

Het Zeeuwse Landschap is blij dat het natuurgebied, zoals het is, in de smaak valt, en wil zich op de motiefgroep “opgaan in de natuur” blijven richten. Een rustig, uitgestrekt natuurgebied waar je “alleen maar kunt wandelen en van de natuur genieten” voorziet duidelijk in een behoefte, zo blijkt uit dit onderzoek. De resultaten van dit onderzoek en de gemaakte opmerkingen zijn meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beheerplan voor het gebied.

Het volledige onderzoek is hier te downloaden.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring