Natuur krijgt handreiking van recreatieondernemer

Het Zeeuwse Landschap maakt, samen met de ZMf, regelmatig haar zorgen kenbaar over de toenemende bebouwing langs de Zeeuwse kust. Niet zonder succes, naar nu blijkt. Zo heeft Roompot Vakanties de handschoen opgepakt en blijkt bereid om te investeren in natuur en landschap op Noord-Beveland.

Roompot Vakanties plaatste vorig jaar 40 strandhuizen op het Sophiastrand bij Kamperland. Dit jaar komen er daar waarschijnlijk nog eens 20 strandhuizen bij. Volgens Het Zeeuwse Landschap en de ZMf past permanente strandbebouwing niet binnen het ruimtelijke beleid van de Provincie Zeeland én binnen de grenzen van een Natura2000-gebied. Ook vonden onze organisaties de natuurtoets, waarbij gekeken wordt naar mogelijke schade aan natuur en landschap, van de eerste veertig strandhuizen niet volledig.

Na gesprekken tussen Roompot, ZMf en Het Zeeuwse Landschap heeft Roompot besloten te investeren in de verbetering van de natuur- en landschapskwaliteit van Noord-Beveland én in de recreatieve beleving hiervan. Per strandhuis stelt Roompot hiervoor 5.000 euro beschikbaar, in totaal dus 300.000 euro. Het Zeeuwse Landschap en de ZMf krijgen medezeggenschap over de besteding van dit geld. Daarnaast heeft Roompot de natuurtoets opnieuw laten uitvoeren. Om de negatieve effecten op de natuur te beperken, gaat Roompot Vakanties aanvullende maatregelen treffen rondom de inlagen van Noord-Beveland en het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Het Zeeuwse Landschap en de ZMf pleiten voor het opstellen van strakke, eenduidige regels voor ontwikkelingen langs de kust en het vastleggen hiervan in het Omgevingsplan van de provincie. Daar profiteren namelijk alle partijen van: we behouden de kwaliteit van de unieke kustnatuur en de relatief onbebouwde Zeeuwse kust trekt veel toeristen naar Zeeland. Hierdoor behoudt Zeeland de unieke kustnatuur en het prachtige kustlandschap als een belangrijke economische én maatschappelijke pijler.

Lees hier het volledige persbericht

 

 

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring