Magazine ZEEUWS LANDSCHAP in nieuw jasje

Deze zomer deden wij een oproep om mee te denken over het donateursmagazine. De vele reacties die we van onze trouwe achterban ontvingen, hebben we meegenomen in onze plannen. Als aftrap verschijnt zaterdag 15 januari de wintereditie met een compleet nieuwe uitstraling: natuurlijk en fris ogend met prachtige foto's.
Wat blijft zijn de inhoudelijke verhalen over onder andere natuur, beheer, erfgoed en goed gewaardeerde rubrieken als ‘Bijzonder Zeeuws’. Daarnaast is ruimte gemaakt om meer en persoonlijker te vertellen over zaken als projecten, educatie en vrijwilligers. Het magazine blijft 4x per jaar verschijnen: eind maart, juni, september en december 2022.
Met de keuze voor ander papiersoort en verzendfolie zetten we weer een stap in verduurzaming van de keten. Het magazine is verpakt in rietsuiker folie. Dit bestaat voor meer dan 80% uit hernieuwbare grondstoffen (certificaat OK biobased, maximale score van 4-sterren) en is volledig recyclebaar binnen het plastic afval.

Achtergrondverhalen in wintereditie 21/22
* Onder de veelzeggende titel DROMEN VAN EEN MOOIER EN BIODIVERSER ZEELAND maak je kennis met onze nieuwe directeur Rob van Westrienen: zijn Zeeuwse roots, opleiding en ervaring en zijn kijk op het werkveld. 
* Het Zeeuwse Landschap onderzoekt in elk van haar natuurgebieden minimaal om de zes jaar hoe de natuur ervoor staat. Daarbij worden volgens een vaste systematiek de voorkomende planten- en dierensoorten geïnventariseerd. Met deze gegevens wordt het beheer geëvalueerd en verder vormgegeven. In GRAADMETERS IN DE NATUURGEBIEDEN geven we een inkijkje in de resultaten van 2021. 
* Op weinig plekken in de wereld is de wisselwerking tussen natuurlijke processen en de mens zó zichtbaar en tastbaar als in het gebied rondom de Schelde. Daarmee zijn ‘we’ in de race om de Unesco Geopark-status te krijgen. In LEVEN IN EEN VERANDERENDE DELTA wordt beschreven hoe de Scheldestreek is ontstaan en wat een Geopark-status kan bijdragen aan de belevingsmogelijkheden - en daarmee aan een breder draagvlak voor het behoud - van dit unieke landschap. 
* Sinds 2020 loopt er een kleine kudde wisenten op de Slikken van de Heen. Zij moeten er mede voor zorgen dat het bijzondere halfopen landschap niet dichtgroeit met bos en ruigte. Juist in de grazige stukken vinden we veel bijzondere plant- en diersoorten die gebaat zijn bij een goed begrazingsbeheer. In EEN JAAR WISENTEN OP DE SLIKKEN VAN DE HEEN wordt duidelijk welke veranderingen nu al merkbaar zijn. 
* De afgelopen honderd jaar is de biodiversiteit in het agrarisch gebied sterk achteruitgegaan. Het Zeeuwse Landschap maakt zich niet alleen hard voor haar eigen terreinen, maar staat ook voor de kwaliteit van het buitengebied. Alleen de natuurgebieden zijn niet genoeg om de verarming van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Hoe we - samen - werken aan natuurinclusieve landbouw is te lezen in PROJECTEN VOOR DE TOEKOMST.

Vaste en nieuwe rubrieken in ZEEUWS LANDSCHAP
* In BIJZONDER ZEEUWS komt een vijftal winterbloeiers aan bod. De bekendste is ongetwijfeld het sneeuwklokje, maar er zijn er meer. 
* In GROEN PARELTJE aandacht voor de Vlietepolder; niet groot, wel bijzonder. Het is een uniek stukje natuur op Noord-Beveland, dat ook nog eens een cultuurhistorisch verhaal te vertellen heeft. 
* Vrijwilligers zijn voor Het Zeeuwse Landschap van onschatbare waarde. Ze helpen bij het beheer van de gebieden of met het tellen en inventariseren van dieren- en plantensoorten. En natuurlijk zijn er gidsen die excursies verzorgen en gastheren die de mensen welkom heten in de gebieden. In de nieuwe rubriek AAN DE SLAG VOOR HET ZEEUWSE komt telkens een andere vrijwilliger aan het woord.
* In GEEF OM HET ZEEUWSE speciale aandacht voor onze donateurs, die net als de vrijwilligers, van groot belang zijn voor ons werk. In dit nummer vind je alle informatie over het donateurschap in 2022.
* En natuurlijk blijven we je op de hoogte houden van wat museum TERRA MARIS te bieden heeft, krijg je in EROPUIT! tips voor leuke natuuruitjes en -activiteiten en nieuwsfeitjes in de rubriek KORT NIEUWS. 

Nieuwe donateurspas
Donateurs die een incasso hebben afgegeven ontvangen de nieuwe donateurspas automatisch bij het aankomende tijdschrift, of in het geval van digitale lezers per brief. Het incassomoment is dit jaar op 1 februari. Donateurs die per overschrijving betalen ontvangen op korte termijn een betaalverzoek per brief. Na ontvangst van de betaling wordt de nieuwe donateurspas zo snel mogelijk verstuurd. De huidige pas is geldig t/m eind januari 2022 (tenzij anders aangegeven).

Onze donateurs ontvangen het magazine naar keuze op papier of digitaal. Nog geen donateur? Meld je dan snel aan!

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring