Kandidaat gezocht voor geborgde zetel ‘Natuur' Waterschap Scheldestromen

Op 15 maart 2023 zijn er weer waterschapsverkiezingen. De natuurorganisaties zijn op zoek naar een groene geborgde waterschapbestuurder die de belangen behartigt van de natuureigenaren in Zeeland. 

Kandidaat gezocht  

Heb je plezier in het agenderen en proactief uitdragen van de belangen van natuurterreinen? Ben je op je gemak in een complexe bestuurlijke en politieke omgeving? Wil jij opkomen voor de belangen van de Zeeuwse natuur? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als lid voor natuurterreinen (geborgde) zit je namens de natuurterreineigenaren in het algemeen bestuur van het waterschap. Je behartigt de belangen van eigenaren zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap en de Federatie Particulier Grondbezit. Jouw missie is het om steeds weer het belang van de natuur te bewaken en in te brengen.  

We zoeken kandidaten die zich voor 4 jaar willen binden aan deze functie. De functieomvang is ongeveer 3 á 4 dagen per maand. Wil jij je kandidaat stellen? Reageer dan vóór 1 mei a.s. Volledige vacaturetekst https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/vacature-waterschapsbestuurders-...

Natuur in Zeeland 

Biodiversiteit – de hoeveelheid soorten planten en dieren en hoe ze in balans zijn met hun omgeving – is de laatste decennia flink afgenomen in Zeeland. Dat is zorgelijk: de natuur levert ons immers grondstoffen, voedsel, ontspanning en veiligheid – denk aan duinen en dijken die het zeewater tegenhouden of het groen in de stad dat ons beschermt tegen de steeds hogere temperaturen. Als we niet beter voor de natuur gaan zorgen, kunnen we er steeds minder goed van profiteren. Biodiversiteit is daarmee een indicator voor een schoon milieu. Zeeuwse natuur vind je niet alleen in de duinen, onder water of op slikken en schorren, maar ook op het platteland en in dorpen en steden. Natuur is overal en voor elk van deze gebieden zijn er mogelijkheden om de natuur te versterken. Waterrijke natuur op de eilanden – bijvoorbeeld kreken en andere zoetwatergebieden – moeten meer met elkaar in verbinding staan om het leven daar beter bestand te maken tegen droge periodes. De uitdaging is om efficiënter om te gaan met zoetwater. Dat kan op meerdere manieren; een deel van de oplossing is om hogere grondwaterstanden in te voeren en grondwaterbuffers aan te leggen om regenwater op te vangen en vast te houden. De waterkwaliteit kan verder worden verbeterd door het gebruik van mest in de landbouw terug te dringen. Het werk van het waterschap is cruciaal om de biodiversiteit te herstellen en de natuur te verbeteren, keuzes die gemaakt worden hebben grote invloed op onze natuur. 

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo beheren ze dijken en sluizen, regelen waterstanden en zorgen voor goede waterkwaliteit en zuivering van afvalwater. Er zijn 21 waterschappen in Nederland, in Zeeland is dit Waterschap Scheldestomen. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur (algemene vergadering) van het waterschap Scheldestromen bestaat uit 30 leden verdeeld over verschillende politieke partijen en 7 geborgde zetels voor de categorieën ongebouwd, bedrijven en natuurterreinen. Deze geborgde zetels worden door de sectoren zelf aangedragen. Voor natuurterreinen is er in Zeeland 1 geborgde zetel.   

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring