HZL draagt bij aan behoud bedreigde Roggenplaat

15 oktober 2014- HZL draagt bij aan behoud bedreigde Roggenplaat

Het Zeeuwse Landschap heeft besloten € 30.000 te doneren aan het behoud van de Roggenplaat. Deze zandbank in de Oosterschelde is niet in beheer bij Het Zeeuwse Landschap, maar Het Zeeuwse Landschap beschouwt het als een groot natuurbelang om maatregelen te nemen die het dreigend verlies van deze getijdeplaat in de Oosterschelde tegengaan.  

De Roggenplaat is van grote betekenis voor zeehonden en vogels. Zeehonden rusten op de Roggenplaat, en kunnen er ongestoord baren en hun jongen grootbrengen. De voedselrijke zandplaat is in het voorjaar een belangrijke tussenstop voor tienduizenden vogels. Tijdens hun trek tussen Afrika en Scandinavië is de Roggenplaat een tussenstop, om te rusten en foerageren.  

De Roggenplaat dreigt weg te spoelen. De stormvloedkering is heel belangrijk voor onze veiligheid, maar beïnvloedt het natuurlijke proces van afbraak en opbouw van de getijdeplaten. Zand spoelt vooral van de zandplaten af, waardoor platen als de Roggenplaat verdwijnen. Door er zand op te spuiten (zandsuppletie), kan de Roggenplaat gered worden. Deze operatie kost ruim 12 miljoen euro. Het Rijk zal een deel van deze kosten dragen, maar een ander deel moet van de regio komen. Provincie Zeeland, Oosterscheldegemeenten en Natuurmonumenten hebben al een bijdrage toegezegd. Ook is er inmiddels met een crowdfunding actie georganiseerd door Natuurmonumenten onder burgers en bedrijven al ruim € 10.000 opgehaald. Met deze bijdragen laat Zeeland zien dat behoud van de natuurwaarden van de Oosterschelde een gemeenschappelijk belang is.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring