Het Zwin 120 hectare groter

Op 4 februari is de Internationale Dijk die de buitendijk vormde om het Zwin doorgestoken. Daarmee is het Belgisch-Nederlandse natuurgebied 120 hectare groter geworden. Het Nederlandse deel, in beheer bij Het Zeeuwse Landschap, werd met 10 hectare uitgebreid. Om dit mogelijk te maken zijn er de afgelopen grootschalige infrastructuurwerken uitgevoerd, waaronder de aanleg van een nieuwe dijk die het achterland moet beschermen. Het doorsteken van de Internationale Dijk, die al in 1872 werd aangelegd was dan ook een historisch moment.

Met de uitbreiding van de Willem Leopoldpolder wordt het probleem van de verzanding van het Zwin aangepakt. De schorren en slikken, die bij het Zwin horen werden steeds minder vaak overspoeld door zeewater. De Zwinmonding is dubbel zo breed gemaakt en de zwingeul is verbreed tot 200 meter. Hierdoor kan er zo’n drie keer meer zeewater binnenstromen bij vloed.

Het Zeeuwse Landschap, beheerder van het Nederlandse deel van het Zwin, kreeg er 10 hectare natuurgebied bij. Ook zijn er in dit deel een vlonder en uitkijkpunten aangelegd, vanwaar het gebied prachtig is te beleven. Het Zeeuwse Landschap is blij met de nieuwe intergetijdennatuur: dit soort natuur is er nog maar weinig te vinden langs de kust. Op de nieuwe broedeilanden kunnen kustvogels zich gaan vestigen, soorten die de laatste decennia veel minder geschikt gebied treffen. Daarnaast bieden de nieuwe slikken veel voedsel voor vogels. En ook voor de ‘zoete’ dieren is meer ruimte: er zijn zo’n 10 poelen aangelegd waar boomkikkers zich kunnen vestigen.

Meer weten? Kijk hier.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring