Het voorjaarsnummer van ZEEUWSLANDSCHAP is uit

Deze week valt het nieuwe nummer van ZEEUWSLANDSCHAP, het kwartaalmagazine van Het Zeeuwse Landschap, weer bij al onze donateurs op de mat. De variatie aan onderwerpen, van bakkeet tot poepuul, van weidevogels, grote grazers en bakkruudjes tot een heuse speksnijder… geeft een mooi inkijkje in ons werk. Veel lees- en kijkplezier!

In “Zoveel hoofden, zoveel zinnen” beschrijft ecoloog Wannes Castelijns de broedbiologie van enkele weidevogels. Niets in de natuur is toeval, alles heeft een reden. De geur van een bloem, de kleur van een vogel, de smaak van bessen en ga zo maar door. Over het ontstaan van de verschillen valt te discussiëren, maar dat ze allemaal functioneel zijn staat vast. Dit geldt bij vogels voor uiterlijke kenmerken, maar ook voor de reproductiestrategie; de manier waarop ze zich voortplanten. Zo beginnen roofvogels vanaf het moment dat het eerste ei gelegd is met broeden en weidevogels pas als het laatste ei gelegd is. Maar waarom?

En dan iets heel anders: Zeeland is weer een stukje gerestaureerd boeren-erfgoed rijker!  Een nu leegstaande boerderij wordt, na grondige restauratie en renovatie, als ‘t Hof Waterdunen het steunpunt van Het Zeeuwse Landschap in Waterdunen. Van daaruit gaan we het gebied beheren en natuuractiviteiten begeleiden. In “ ’t Hof Waterdunen” vertelt Marten Hemminga over de onvermoede cultuurhistorische waarde van de boerderij.

Peter Boelee zet zich vanuit de Stichting Landschapsbeheer Zeeland professioneel in voor de steenuilen op de Bevelanden en Walcheren. Tot de tweede Wereldoorlog was de steenuil in heel Zeeland een wijdverbreide verschijning. Maar hun aantal is drastisch verminderd en hun verspreiding sterk ingekrompen. In “ 'Poepuul’ in Midden-Zeeland onder druk” leest u hoe het onze kleinste uil daar nu vergaat en wat er nodig is om ze te behouden.

Veel inheemse planten en dieren komen vooral voor in de overgangen tussen pionier-milieus, graslanden, ruigtes, struwelen en bossen. Maatregelen om deze milieus in stand te houden zijn vaak gebaseerd op menselijk landgebruik, zoals kappen, plaggen, maaien en beweiden. Ooit waren het echter niet mensen, maar grote planteneters en natuurlijke processen die deze rol vervulden. Het terugbrengen van grote grazers in natuurgebieden is een middel om de gewenste landschappen en bijbehorende soortenrijkdom op een natuurlijker manier te laten ontstaan. In “De ene grazer is de andere niet” leggen Huibert Simons en Leo Linnartz uit dat begrazing maatwerk is en van groot belang bij het herstel van ecologische processen in de natuur.

In de rubriek “Uit de kunst” een portret van Josje Boogaard: “als het goed gaat is het alsof mijn penseel over het papier danst”. Zij tekent en schildert veel Zeeuwse landschappen. Haar waardering en passie voor het landschap en de natuur is haar op jonge leeftijd bijgebracht door haar vader, een landbouwer in Sint Annaland met een groot hart voor de natuur.

In “De paden op…” gaan beheerder Chris de Groot en landschapsarchitect Marius Vrijlandt naar de Berg van Troje in Borssele, een Middeleeuwse kasteelberg met hoge cultuurhistorische en archeologische waarden.

Erik Speksnijder is de nieuwe auteur van “Uit de collectie” van Terra Maris en heeft een wel heel toepasselijk object gekozen voor zijn debuut in deze rubriek! Verder presenteert Terra Maris o.a. het voorjaarsprogramma en een nieuwe, spannende tentoonstelling.

Wannes en Keetje buigen zich over lente-bloemetjes en krijgen een héél bijzondere pannenkoek. Misschien groeien die bloemetjes ook wel bij jou in de buurt en kun je meedoen aan de prijsvraag!

Alle donateurs van Het Zeeuwse Landschap krijgen ZEEUWSLANDSCHAP elk kwartaal thuis gestuurd. Nog geen donateur? Meld u dan snel aan! Klik hier om te bekijken hoe dat kan.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring