Het nieuwe nummer van ZEEUWSLANDSCHAP is uit

Alweer het laatste nummer van dit jaar; de tijd van feestdagen, terugkijken en goede voornemens.

Een voorproefje:
Het gaat goed met de boomkikker in West-Zeeuws-Vlaanderen! Of, zoals Fred Schenk het formuleert: BOOMKIKKERS VEROVEREN WEST-ZEEUWS-VLAANDEREN. Jarenlang was dit gifgroene kikkertje een zorgenkindje. Het dieptepunt lag in de jaren negentig van de vorige eeuw; door het veranderende gebruik van het buitengebied hadden ze onvoldoende geschikte leefomgeving. Dankzij gericht beheer - creëren en herstellen van leefgebied én gebieden verbinden door natuurontwikkelingsprojecten - gaat het deze veeleisende diertjes nu voor de wind.
De onlangs ondertekende Kustvisie zet belangrijke stappen om het landschap van de Noordzeekust te beschermen. Maar, behalve langs de Noordzee heeft Zeeland nóg honderden kilometers kust om zuinig op te zijn. Marten Hemminga roept in KOESTER DE KUST! op om ook die voor Zeeland zo karakteristieke kust te behoeden voor ongewenste ontwikkelingen.
Het beheer van onze terreinen varieert van topnatuur waaraan amper een mensenhand te pas komt, tot terreinen waarin wekelijks werk te doen is. Terreinbeheerder Hein Vermin vertelt in BEHEER, MEER DAN MAAIEN wat er allemaal bij komt kijken om onze terreinen in stand en toegankelijk te houden.
De zorg over exoten die zich hier vestigen en verspreiden groeit. De Europese Unie heeft dan ook een lijst van planten en dieren die door de lidstaten bestreden zullen moeten worden. Sommige exoten komen echter allang bij ons voor en vinden we heel ‘gewoon’. Toch kunnen die nog steeds ‘problemen’ hebben. In PROBLEMEN MET EXOTEN neemt Lucien Calle één zo’n gewone exoot onder de loep: de Amerikaanse eik.
Aan de hand van het boek ‘Ik ging naar de Noordnol’ van Hans Warren maakt Chiel Jacobusse de balans op in VOGELS VAN ZUID-BEVELAND: TOEN (1948) EN NU. Er blijken opmerkelijke verschillen te zijn met wat Hans Warren vroeger aan vogels zag.

In de aflevering van UIT DE KUNST komt Christiaan Keulemans aan het woord. Hij vertelt waarom en hoe hij het landschap in Zeeland is gaan waarderen en met zijn pentekeningen de ruimte probeert vast te leggen: krassen, krassen, krassen...
Zijn tekeningen zijn in het eerste kwartaal van 2018 te zien in Terra Maris.
In ZO WERKT loopt Carolien van de Kreeke een dagje mee met Huibert Simons en laat ons zien hoe veelzijdig het werk van een districtshoofd van Het Zeeuwse Landschap is.
TERRA MARIS is op zoek naar vrijwilligers voor de tuin; het interview met tuinvrouw-vrijwilliger Joke de Waijer biedt een leuk inkijkje. Erik Speksnijder heeft zijn oog laten vallen op de purperslakken UIT DE COLLECTIE. Zoals we van hem gewend zijn weet hij ook over deze soort weer veel te vertellen.
WANNES EN KEETJE ... maken een echte winter mee en leren je van alles over sneeuw en ijs.
Wie weet kan er deze winter weer geschaatst worden in onze terreinen! Kijk waar u terecht kunt in LANDSCHAP IN ’T KORT. Daar staat ook een mooi aanbod aan onze lezers: € 100 korting op een Buitenleven-vakantiewoning, voor een verblijf in de mooiste natuur van Nederland.
In EROPUIT! treft u zoals gebruikelijk een overzicht van wat er deze winter te doen en te beleven is in onze terreinen. En ook TERRA MARIS biedt een keur aan activiteiten, o.a. rond de Kerst.

Alle donateurs van Het Zeeuwse Landschap krijgen ZEEUWSLANDSCHAP elk kwartaal thuis gestuurd en kunnen inloggen op onze website voor de digitale versie. Nog geen donateur? Meld u dan snel aan! U kunt er voor kiezen of u het tijdschrift alleen online wilt lezen of ook graag de papieren versie wilt ontvangen.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring