Het nieuwe nummer van ZEEUWSLANDSCHAP is uit

Een speciaal nummer, helemaal gewijd aan Waterdunen.
Dit unieke gebied, waar natuur, recreatie, zilte teelten en kustverdediging hand in hand gaan, ligt bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. Er is jaren aan gewerkt, en op 9 oktober is het zover: dan gaat de eerste route open voor publiek.
Zoals gedeputeerde Anita Pijpelink in haar voorwoord zegt: “Heel Zeeland mag trots zijn op dit prachtige gebied. Ik nodig iedereen van harte uit om Waterdunen zelf te komen ervaren!”

In deze Waterdunen-special van ZEEUWSLANDSCHAP wordt Waterdunen van verschillende kanten belicht. Ook vind je de nodige informatie voor een bezoek aan dit bijzondere gebied.

Het idee voor Waterdunen begon bij Het Zeeuwse Landschap. In DE EERSTE AANZET VOOR WATERDUNEN blikt Marten Hemminga hierop terug, te beginnen bij een vergadering in 2003.
In WATERDUNEN DOOR DE EEUWEN HEEN gaan we nog veel verder terug. Kijkend vanaf de Panoramaweg, is de rijke en soms woelige geschiedenis van dit gebied moeilijk voor te stellen. In oostelijke richting verraadt het bijna stervormige grondplan van Camping Zeebad de restanten van het voormalige Fort Frederik Hendrik. Maar de geschiedenis van Waterdunen begint al veel eerder.
De afgelopen jaren is er hard gewerkt: de getijdenduiker is gebouwd, de inlaatkreek, geulen en kreken zijn gegraven en er zijn eilanden aangelegd. Hier en daar ziet Waterdunen er nog wat kaal uit... Maar Waterdunen is nog niet af. In NU IS DE NATUUR AAN ZET lees je wat we nog kunnen verwachten.
Waterdunen is naast een natuur- en recreatiegebied ook een deltawerk. Hier wordt natuur en getijdenwerking gecombineerd met kustversterking. De kust van West-Zeeuws-Vlaanderen was een van de Zwakke Schakels: niet sterk genoeg om een superstorm te weerstaan die eens in de 4000 jaar voor kan komen. Waterdunen heeft de kust op sterkte gebracht met INNOVATIEVE KUSTVERDEDIGING.
Vanaf de allereerste prille plannen was het de bedoeling om in Waterdunen een unieke beleving te bieden als het gaat om vogels kijken: vogels van heel dichtbij en volkomen in hun natuurlijke element: VOGELS ZOALS JE ZE NOG NOOIT GEZIEN HEBT.
Met de informatie, foto’s en de tip met specifieke kenmerken in VOGELS IN BEELD zijn ze goed te herkennen. Ze zijn ingedeeld naar seizoen: soorten die er jaarrond te zien zijn, trekvogels die er in voor- en najaar neerstrijken en de zomervogels die er tussen april en september zijn.
In WELKOM maak je kennis met onze beheerder en gastheer Peter de Smidt en onze enthousiaste gidsen. Zij ontvangen je straks graag in Waterdunen, voor een rondleiding, boeiende verhalen en interessante feiten. Met een excursie maken zij van je bezoek een echte belevenis!
Waterdunen is het resultaat van samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de gemeente Sluis, Waterschap Scheldestromen, Molecaten en Het Zeeuwse Landschap. In SAMEN MAKEN WE WATERDUNEN komen onze partners aan het woord.
Rondom ’t Hof Waterdunen ligt het Kustlaboratorium, EEN PROEFTUIN VOOR ZILTE TEELTEN, waar ondernemers samen met Het Zeeuwse Landschap nieuwe ideeën kunnen uitproberen. Nieuwe ideeën, die voldoen aan ons uitgangspunt dat natuur, economische activiteiten, recreatie en kustveiligheid prima kunnen samengaan. En ook nog een aantrekkelijk landschap kunnen opleveren.
In de landschapstuin van museum Terra Maris is een deel ingericht als zogenaamde ‘moerneringstuin’, die de Zeeuwse moergronden verbeeldt. Het is lastig om in 400 m2 een landschap als de Yerseke Moer na te bootsen, maar de kenmerkende planten doen het er goed. In BRAK LANDSCHAP BIJ TERRA MARIS ligt Erik Speksnijder er één van die soorten uit, het schorrenzoutgras.
Jan Tuin beschrijft HET BIJZONDERE VAN DE BONTBEKPLEVIER, een soort die je goed in Waterdunen kunt tegenkomen. Terra Maris heeft in haar collectie de bontbekplevier in verschillende verschijningsvormen. Om die, en andere soorten, te laten zien organiseert het museum regelmatig de activiteit ‘Zoldergeheimen’ waarin een gids je meeneemt naar het depot.

Alle donateurs van Het Zeeuwse Landschap krijgen elk kwartaal ZEEUWSLANDSCHAP. Naar keuze ontvangen zij het tijdschrift op papier of digitaal. Nog geen donateur? Meld je dan snel aan!

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring