Het nieuwe nummer van ZEEUWSLANDSCHAP is uit

Binnenkort ontvangen onze donateurs het lentenummer van ZEEUWSLANDSCHAP.

In dit nummer extra aandacht voor het Krammer-Volkerak.
Vogelonderzoeker Dirk van Straalen beschrijft in KRAMMER-VOLKERAK, ZOETE PAREL IN DE DELTA hoe dat zich het afgelopen decennium ontwikkelde van een bak blauwalgensoep tot een tot de verbeelding sprekend, internationaal belangrijk vogelgebied. De plannen om het meer zout te maken bedreigen deze natuurwaarden.
En dan natuurlijk de wisenten, de Europese bizon, die sinds enkele weken in de Slikken van de Heen lopen. De eerste in Zeeland! Met hun komst gaat een lang gekoesterde wens van Het Zeeuwse Landschap in vervulling. WISENTEN MAKEN DE BEGRAZING COMPLEET. Samen met de konikpaarden en rode geuzen (runderen) zorgen ze ervoor dat het natuurrijke, halfopen landschap niet verder dichtgroeit met bos en ruigte. Zo kunnen soortenrijke graslandvegetaties met bijzondere soorten als gewone agrimonie, gevleugeld hertshooi, moeraswespenorchis en zilte zegge duurzaam standhouden. Behalve dat de natuur er op vooruit gaat, hopen we dat ook de bezoekers de dieren zullen waarderen. Er komen excursies om de drie soorten grazers te kunnen zien. De eerste is op 4 april, exclusief voor onze donateurs.

In ‘VISSEN IN ZEELAND’ VERSCHENEN presenteren de auteurs het nieuwste deel in onze boekenreeks Fauna Zeelandica. Het boek beschrijft alle 177 vissoorten, zowel de zoet- als zoutwatervissen, die ooit in Zeeland zijn waargenomen.
Voor veel vogelsoorten bestaan Zeeuwse dialectnamen, zoals duumpje, spekveugeltje en gogge. Zoals Chiel Jacobusse uitlegt in VEUGELNAEMEN OP Z’N ZEEUWS, getuigen die namen vaak van treffende observaties van gedrag en voorkomen.
In 2019 is het project ‘Zomertortels in een veranderend landschap’ opgestart. Er wordt onderzoek gedaan naar het foerageergedrag en de habitatkeuze van de zomertortel. Die soort staat erg onder druk en dreigt uit ons landschap te verdwijnen. In ZOMERTORTELS KLEIN, MAAR DAPPER beschrijft projectcoördinator Jennifer Vreugdenhil-Rowlands deze ‘kleine duif met een groot probleem’ en het project.

De vaste rubrieken:
In BIJZONDER ZEEUWS aandacht voor de grote zilverreiger. Lange tijd waren grote en kleine zilverreigers zeldzame dwaalgasten in Nederland. Beide soorten zijn nu vrij gewoon en broeden hier ook.
De heer Huser uit Middelburg is TE GAST IN HET ZEEUWSE LANDSCHAP, in het weidegebied Oude Veerseweg. Hij is daar bijna dagelijks te vinden. “Als je veel buiten bent, zie je het allemaal veranderen.”
In ZO WERKT volgen we Norbert de Groot. Hij is BOA, buitengewoon opsporingsambtenaar. Het fijne aan zijn baan vindt hij de veelzijdigheid ervan. Hij houdt onder meer toezicht op onze terreinen, is gastheer en werkt aan het beheer.
Goed nieuws in TERRAMARIS: De expositie ‘Vikingen op Walcheren? Vondsten, verhalen, feiten en fabels’ is verlengd en in de meivakantie zal er van alles rond dit thema te doen zijn. Jan Tuin vertelt over de bijzondere soorten die hij vorig jaar in de heemtuin heeft gezien en Erik Speksnijder beschrijft weer een bijzonder object uit de collectie, een enorme platte oester.
In KLEIN MAAR FIJN neemt Hein Vermin ons mee naar de Oesterput, een van de inlagen op Noord-Beveland.
WANNES EN KEETJE staan vroeg op om ‘uitsluipende’ libellen te kunnen bekijken. Weet jij wat daarmee bedoeld wordt? Dat, en nog meer weetjes over libellen, lees je in dit nieuwe avontuur van Wannes en Keetje.
In LANDSCHAP IN ’T KORT doet Huibert Simons verslag van het werk aan de Papieren Zolder in Oranjezon, vertelt vlinderaar Tom Sierens over de zeldzame malvabandspanner en beschrijft Pepijn Calle de huidige en verwachtte situatie in de Hedwigepolder.
In EROPUIT! staat wat er deze lente te doen en te beleven is in onze terreinen en in TERRAMARIS de activiteiten in het museum en de landschapstuin.

Alle donateurs van Het Zeeuwse Landschap krijgen ZEEUWSLANDSCHAP elk kwartaal thuis gestuurd en kunnen inloggen op onze website voor de digitale versie. Nog geen donateur? Meld je dan snel aan! Je kunt er voor kiezen of je het tijdschrift alleen online wilt lezen of ook graag de papieren versie wilt ontvangen.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring