Het nieuwe nummer van ZEEUWSLANDSCHAP is uit

Binnenkort ontvangen onze donateurs het winternummer van ZEEUWSLANDSCHAP. De digitale versie is vanaf nu al beschikbaar. Het tijdschrift lijkt dit keer wel Zeeuwser dan ooit: nieuwe soorten, wel of geen bomen, zout water…

Zo beschrijven Chiel Jacobusse en Pepijn Calle in STEENMARTER EN BOOMMARTER GEVESTIGD OP ZEEUWSE BODEM de marterachtigen die in Zeeland voorkomen, waaronder de boommarter en steenmarter. Die hebben zich hier pas de laatste decennia gevestigd en het ziet er naar uit dat ze beide vaste voet aan de grond krijgen.
Lucien Calle buigt zich in ZIJN MEER BOMEN IN ZEELAND GEWENST? over het dilemma of en waar er in Zeeland bomen geplant kunnen worden. Iedere winter worden er bomen gekapt, wat steeds tot luide protesten leidt. Op zich is het een interessante vraag: wordt Zeeland nou minder of meer groen? En: is het wenselijk meer bomen aan te planten, zoals de Nationale Bosstrategie bepleit? Het Zeeuwse Landschap is zeker bereid mee te denken, voor zover boomaanplant niet ten koste van natuurwaarden gaat.
Sinds de getijdeduiker in Waterdunen in gebruik is genomen stroomt het zoute water er dagelijks in en uit. In EINDELIJK ZEEWATER IN WATERDUNEN biedt Fred Schenk een doorkijkje naar de toekomst; de biodiversiteit, het beheer en niet te vergeten de mogelijkheden voor natuurbeleving in dit unieke natuur- en recreatiegebied.
De Yerseke Moer weerspiegelt het ontstaan van het landschap van een groot gedeelte van het Deltagebied, Chiel Jacobusse beschrijft dit in HISTORISCH RELIËF IN DE YERSEKE MOER.
De winter is voor akkervogels een kritieke periode. In OVERWINTERENDE AKKERVOGELS vertellen Chris Vreugdenhil en Chiel Jacobusse hoe we samen met boeren experimenteren met maatregelen om sterfte door voedselschaarste te voorkomen en akkerbouw duurzamer te maken.

De vaste rubrieken:
Onlangs hebben twee collega’s afscheid genomen, Marleen Walhout en Carolien van de Kreeke. Marleen is met pensioen - na ruim 28 jaar bij Terra Maris en de voorloper ervan, het Zeeuws Biologisch Museum, te hebben gewerkt en Carolien heeft een andere baan - zij was 22 jaar bij Het Zeeuwse Landschap. In TERRA MARIS leest u hoe Marleen terugkijkt op de geschiedenis van het museum. Verder in deze rubriek o.a. een overzicht van de geplande winteractiviteiten en legt Jan Tuin uit waarom er maai- en snoeiwerk nodig is in de Landschapstuin. Erik Speksnijder haalt een driearmige gewone zeester UIT DE COLLECTIE en legt uit hoe dit dier kan hebben overleeft. ZO WERKT en WANNES EN KEETJE worden voortaan verzorgd door Marcel Klootwijk. In ZO WERKT doet hij verslag van het werk van Hein Vermin. Van jongs af aan was die al ‘groen’ en altijd buiten. Nu, met een diploma Bos- en Natuurbouw op zak, is hij onze terreinbeheerder op de Bevelanden en Sint-Philipsland. WANNES EN KEETJE gaan duindoornbessen plukken in Oranjezon. Natuurlijk weten ze heel goed dat ze genoeg over moet laten voor de vogels, want die gaan voor!
In BIJZONDER ZEEUWS presenteert Chiel Jacobusse de bonte strandloper, een steltlopertje. In deze tijd van het jaar zijn die hier met vele duizenden om te overwinteren.
Kees Reijngoudt is TE GAST IN HET ZEEUWSE LANDSCHAP, in de Krabbenkreek: “Het is hier altijd in beweging en anders. Het verveelt nooit.”
Aad de Klerk neemt u mee naar Brigdamme, bij Middelburg. KLEIN MAAR FIJN: Het is een klein en laaggelegen poelgebied, omsloten door een hoge kreekrug. Een mooie combinatie van natuur en cultuur.
In LANDSCHAP IN ’T KORT enkele recente mooie waarnemingen, informatie over de fijnsparsterfte in de Clingse Bossen en over ‘het groene strand’, het project dat met steun van de Nationale Postcodeloterij binnenkort van start gaat.
De activiteitenagenda voor 2020 is nog volop in de maak, daarom staan in EROPUIT! voornamelijk december-excursies. Leuk voor de kerstvakantie!

Alle donateurs van Het Zeeuwse Landschap krijgen ZEEUWSLANDSCHAP elk kwartaal thuis gestuurd en kunnen inloggen op onze website voor de digitale versie. Nog geen donateur? Meld u dan snel aan! U kunt er voor kiezen of u het tijdschrift alleen online wilt lezen of ook graag de papieren versie wilt ontvangen.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring