Het nieuwe nummer van ZEEUWSLANDSCHAP is uit

De herfst, paddenstoelentijd bij uitstek en dus mogen ze in dit herfstnummer niet ontbreken. Alvast een tip: ga, al dan niet met een excursie, naar Oranjezon of de Clingse Bossen. Daar zijn ze volop te bewonderen.

Sommige zwammen groeien op heel specifieke ondergronden. In PADDENSTOELEN OP ONVERWACHTE GROEIPLAATSEN laat Chiel Jacobusse u in woord en beeld kennismaken met de belangrijke rol die paddenstoelen hebben in de natuur.
Jan Piet Bekker beschrijft de OVERWINTERENDE VLEERMUIZEN IN DE BUNKERS VAN ORANJEZON. In 1985 kwam hij hier voor het eerst en was er geen vleermuis te bekennen. Op zijn initiatief zijn er maatregelen getroffen en inmiddels verblijven er gewone grootoorvleermuizen, watervleermuizen en franjestaarten.
Ons personeel is MET ALEXANDER BOLOMEY OP WERKBEZOEK geweest en liet de nieuwe directeur kennismaken met onze belangrijkste terreinen.
De toenemende aandacht voor duurzame energie en klimaatverandering leidt tot de aanleg van (grootschalige) zonneparken in het buitengebied. Het Zeeuwse Landschap werkt aan een visie hierop. In ZON KOMT OP IN ZEELAND geeft Kees van der Vlugt alvast een inkijkje. We nemen graag ook úw mening over de aanleg van zonneparken mee in de uiteindelijke visie.
In (CULTUUR-)HISTORISCH BEPAALDE VERSPREIDINGSPATRONEN IN FLORA EN FAUNA presenteert Chiel Jacobusse voorbeelden van organismen waarvan het voorkomen de streekgeschiedenis weerspiegelt.

De vaste rubrieken:
In BIJZONDER ZEEUWS staat de zwartsprietwespbij centraal, een zogenaamde koekoeksbij, die veel voorkomt op de Zeeuwse bloemdijken.
Koos van der Vlies, hobby-natuurfotograaf, is TE GAST IN HET ZEEUWSE LANDSCHAP, in de Koude- en Kaarspolder.
In ZO WERKT loopt Carolien van de Kreeke een dagje mee met Fred Schenk, districtshoofd regio Zuid. Hij kwam in 1987 bij Het Zeeuwse Landschap, maar ook zijn eerdere functies waren altijd ‘in het groen’.
Jan Tuin heeft een rondleiding voor blinden en slechtzienden gehouden in de landschapstuin van TERRA MARIS en vertelt wat de tuin, ook ‘zonder ogen’, allemaal te bieden heeft. Carolien Schaap laat u kennismaken met Jaap van der Hiele, dé man in Zeeland als er hier een zeedier aanspoelt. In de expositie ‘Van 
Potvis tot Petfles, wat spoelt er aan in Zeeland?’ komen zijn belevenissen prominent aan de orde. Erik Speksnijder schrijft over ‘de strijd tegen het verval’; er komt nogal wat bij kijken om een natuurhistorische collectie goed te houden.
In KLEIN MAAR FIJN aandacht voor de Olieschans, onderdeel van de Staats-Spaanse Linies én een natuurpareltje.
WANNES EN KEETJE bespieden een lepelaar en kunnen er nu allerlei interessante weetjes over vertellen!
In LANDSCHAP IN ’T KORT nieuws uit de organisatie: natuurontwikkeling in de Inlaag Paal, broedvogel-informatie over de Sint Laurense Weihoek en de Koude- en Kaarspolder en verjonging van het naaldbos in Oranjezon.
In EROPUIT! ziet u wat er deze herfst te doen en te beleven is in onze terreinen. De herfst is bij uitstek te tijd voor paddenstoelen. Onze exclusieve donateursexcursie is dan ook in de Clingse Bossen, waar maar liefst zo’n 600 soorten voorkomen, in alle kleuren, vormen en maten en met vaak bijzondere namen.

Alle donateurs van Het Zeeuwse Landschap krijgen ZEEUWSLANDSCHAP elk kwartaal thuis gestuurd en kunnen inloggen op onze website voor de digitale versie. Nog geen donateur? Meld u dan snel aan! U kunt er voor kiezen of u het tijdschrift alleen online wilt lezen of ook graag de papieren versie wilt ontvangen.

 

 

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring