Het nieuwe nummer van ZEEUWSLANDSCHAP is uit

Dit nummer staat in het teken van het afscheid van Marten Hemminga, onze directeur-bestuurder. Marten heeft twintig jaar leiding gegeven aan Het Zeeuwse Landschap en gaat nu met pensioen.
Het is een nummer van terugkijken én vooruitblikken. Niet alleen de successen komen aan bod, ook de dieptepunten en risico’s waar de natuur mee kampt passeren de revue. Zo wordt over de afgelopen decennia een tussenbalans opgemaakt.

Naast een uitgebreid afscheidsinterview door Chiel Jacobusse - MARTEN HEMMINGA NEEMT AFSCHEID - en een terugblik van oud-voorzitter Dick van der Zaag - EEN ONUITGESPROKEN, MAAR VANZELFSPREKENDE TAAKVERDELING, zijn er drie hoofdartikelen gewijd aan beleidsvelden waar de scheidend directeur niet alleen elke dag mee te maken had; ze lagen hem ook na aan het hart.
In ERFGOED OMARMD beschrijft Nanda van den Berg hoe Marten het behoud van cultuurhistorisch erfgoed binnen de organisatie heeft verankerd. Zo wil Het Zeeuwse Landschap onder meer de teloorgang van typisch Zeeuwse agrarische gebouwen, van monumentale boerderijen tot veldschuurtjes en arbeidershuisjes, zien te voorkomen. Bij het behoud van natuur en landschapsschoon hoort immers ook de cultuurhistorie.
In AANKOOP EN BEHEER, CORE-BUSINESS VAN HET ZEEUWSE LANDSCHAP, maken onze rentmeester Stefan Haaij en districtshoofden Huibert Simons en Fred Schenk de balans op van onze kerntaak. Zowel de verwerving van nieuwe gebieden als de resultaten van het beheer hadden voortdurend de warme belangstelling van onze vertrekkende directeur. Juist waar het gaat om aankoop en beheer kan een organisatie het verschil maken. De afgelopen jaren boekten we behoorlijke vooruitgang, maar er blijven genoeg uitdagingen voor de toekomst.
In BOERENLANDNATUUR, SAMENWERKEN BUITEN NATUURGEBIEDEN beschrijft Chris Vreugdenhil de bescheiden, maar belangrijke stappen die tijdens het directeurschap van Marten Hemminga zijn gezet voor het herstel van onze boerenlandnatuur. Samen met boeren werken we aan natuur-inclusieve landbouw. Een ommekeer in het denken over behoud van de natuur op het platteland.

De vaste rubrieken:
In BIJZONDER ZEEUWS aandacht voor de koninginnenpage. Het voorjaar, zo vanaf eind april, is de tijd dat deze dagvlinder zich weer laat zien.
Thom de Bruijn is TE GAST IN HET ZEEUWSE LANDSCHAP, in de Yerseke Moer. Daar is hij vrijwillige wetlandwacht voor Vogelbescherming Nederland.
In ZO WERKT loopt Carolien van de Kreeke een dagje mee met Nanda van den Berg, medewerker projecten en grondzaken. Zij heeft diverse projecten onder haar hoede, zoals de aanleg van Kustlaboratorium en de restauratie van Hofstede Veldzicht.
TERRA MARIS heeft verschillende nieuwe tentoonstellingen en elementen in petto. En met het voorjaar ontluikt de heemtuin, ook die is dus zeker een bezoekje waard. Erik Speksnijder beschrijft weer een bijzonder object uit de collectie: de zeecypressen.
In KLEIN MAAR FIJN aandacht voor de Bruinisser Stelberg; een buitendijkse hollestelle, de enige in Zeeland.
WANNES EN KEETJE vinden kikkerdril en vertellen je alles wat je maar wilt weten over kikkers.
In LANDSCHAP IN ’T KORT nieuws uit de organisatie, met onder andere een eerste kennismaking met onze nieuwe directeur-bestuurder: Alexander Bolomey.
EROPUIT! biedt een overzicht van wat er deze lente te doen en te beleven is in onze terreinen. Er staan onder andere een struintocht voor kinderen, een bezoek aan de Eendenkooi en aan het akkervogelproject op Schouwen op het programma. Ook is er weer een exclusieve excursie, speciaal voor onze donateurs. Die gaat dit keer naar ’t Hof Waterdunen.

Alle donateurs van Het Zeeuwse Landschap krijgen ZEEUWSLANDSCHAP elk kwartaal thuis gestuurd en kunnen inloggen op onze website voor de digitale versie. Nog geen donateur? Meld u dan snel aan! U kunt er voor kiezen of u het tijdschrift alleen online wilt lezen of ook graag de papieren versie wilt ontvangen.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring