Het nieuwe nummer van ZEEUWS LANDSCHAP is uit

In dit lentenummer is er uiteraard volop aandacht voor de nu ontluikende natuur. Maak kennis met lentebijen en Zeeuwse lentebodes en bekijk in de vaste rubriek Eropuit! onze tips voor de lente; genoeg te doen! Verder vind je in dit nummer artikelen over de ontwikkelingen in Oranjezon, Het Groene Strand en de cultuurhistorische achtergrond van Het Verdronken Land van Saeftinghe.

Achtergrondverhalen
* Misschien niet een soortengroep waar je meteen aan denkt als het gaat om lentebodes, maar er zijn echte LENTEBIJEN.
* In LENTEKRIEBELS aandacht voor tien lentebodes in de Zeeuwse natuur. Van de grutto in de Sint Laurense Weihoek tot een gast in het bijenhotel in je tuin of de prachtig bloeiende sleedoorn in de Zeeuwse hagen. Over alle tien is wel iets bijzonders te vertellen.
* Stranden zijn dynamische gebieden met unieke plant- en diersoorten. De kwaliteit van de natuur in deze gebieden is de afgelopen decennia helaas afgenomen. We willen dat de natuur er weer de ruimte krijgt. Daarom werken we met lokale partners aan het project Het Groene Strand: SAMEN HET TIJ KEREN OP HET STRAND.
* VERDRONKEN VERLEDEN gaat over de bewoningsgeschiedenis van Saeftinghe. Dat dit bijzondere natuurgebied een bewogen verleden kent is bij een eerste blik over de zeedijk niet direct zichtbaar, het ligt verborgen in de modder. Nog steeds worden er nieuwe vondsten gedaan en wordt er weer een tipje van de sluier opgelicht.
* Oranjezon gaat op de schop. Het duingebied is rijk aan bijzondere natuur, maar in de afgelopen honderd jaar zijn de ecologische waarden zwaar onder druk komen te staan, niet in de laatste plaats door de neerslag van stikstof. Vooral in de duingraslanden worden ingrijpende maatregelen genomen om zeldzame planten en dieren terug te laten keren: VRIJ BAAN VOOR DE NATUUR IN ORANJEZON

Vaste rubrieken in ZEEUWS LANDSCHAP
* BIJZONDER ZEEUWS gaat over de grijze zandbij, die, je raadt het al, bij voorkeur in zandige grond nestelt.
* In GROEN PARELTJE aandacht voor de Bruintjeskreek. Een fraai natuurgebied ten zuiden van Anna Jacobapolder, in het door akkerbouw gedomineerde centrale deel van Sint Philipsland.
* In AAN DE SLAG VOOR HET ZEEUWSE vertelt Roland Dockheer over zijn werk als beheervrijwilliger op Walcheren. Voor hem is dat genieten in de natuur, levert hij een bijdrage aan zijn leefomgeving én blijft hij lekker fit.
* In GEEF OM HET ZEEUWSE komt één van onze donateurs ‘voor het leven’ aan het woord. Over zijn motivatie om ons werk te steunen zegt hij onder meer: “Hoe meer steun, hoe meer Het Zeeuwse Landschap gezien wordt en daarmee impact kan maken op natuurbeleid. Dat is enorm belangrijk, nu én voor de volgende generaties."
* En natuurlijk lees je ook in dit nummer wat museum TERRA MARIS te bieden heeft, presenteren we in EROPUIT! ons vernieuwde excursieaanbod en krijg je nieuwsfeitjes in de rubriek KORT NIEUWS. 

Onze donateurs ontvangen het magazine naar keuze op papier of digitaal. Nog geen donateur? Meld je dan snel aan!

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring