Herstel natte duinvallei Oranjezon

foto Norbert de Groot

Vanaf vandaag, 21 augustus, tot uiterlijk eind november wordt er in Oranjezon gewerkt aan herstel van de ‘Papieren Zolder’, een van oudsher natte duinvallei gelegen aan het kanaal. Hierdoor is de wandelroute die door dit gedeelte gaat - de groene route - gedurende het werk afgesloten en is het voetgangersbruggetje over het kanaal verwijderd.

De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van de Provincie Zeeland, in het kader van het programma PAS (Programmatische Aanpak Stikstof).
Door voornamelijk menselijke invloeden komen grote hoeveelheden stikstof in de atmosfeer, die met regen ook in het duin terecht komt. Hierdoor treed een versnelde groei van struiken en bomen op. De nu overwegend uit Amerikaanse Vogelkers bestaande vegetatie op de Papieren Zolder wordt verwijderd, de vallei opengemaakt door de stikstofrijke bodem te ‘plaggen’ en de grond die hieruit vrijkomt zal worden benut om een deel van het kanaal te dempen.

Het herstel van de oorspronkelijke natte duinvallei zal kwalitatief hoogwaardige natuur opleveren, een aanwinst voor de daarbij horende dier- en plantensoorten.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring