Herinrichting Bosje van Klompe, Sint Philipsland

De slechte staat van de populieren en de gunstige ligging tussen andere natuurgebieden waren voor eigenaar Het Zeeuwse Landschap aanleiding om in het Bosje van Klompe aan het werk te gaan. De werkzaamheden zijn gericht op de ontwikkeling van een meer gevarieerd natuurgebied.

De bomen in het bosje verkeerden in slechte staat en het bosje zou naar verwachting binnen enkele jaren versneld aftakelen. Daarom was gedeeltelijke kap noodzakelijk. Omdat het bosje onderdeel is van Natuurnetwerk Zeeland is gekozen voor een inrichting die aansluit bij omliggende natuurgebieden, zoals de Bruintjeskreek en Rumoirtschorren. Hierbij blijft ruim een kwart van de bomen staan, waarbij een mooie bosrand van struiken zal ontstaan, geholpen door aanplant. Hierin voelen reeën en ander wild zich goed thuis. Ook is het de bedoeling om de oorspronkelijke kreekloop weer zichtbaar te maken door op die plek een laagte aan te brengen. In deze nieuwe situatie kan het gebied nog meer plant- en diersoorten een plek bieden.

Zaagwerk en stormschade
Het zaagwerk (eind 2017) was al een heftige ingreep; de stormen van 2 en 18 januari deden daar nog een schepje boven op. Een flink aantal van de overgebleven bomen waaide om, waaronder de boom met een haviksnest. Omdat enkele omgewaaide bomen op een aangrenzend perceel terecht waren gekomen, zijn deze opgeruimd. De overige omgewaaide bomen zullen blijven liggen. Inmiddels is ook een kunstnest voor de havik geplaatst, in de hoop dat het havikspaar hier komend broedseizoen gebruik van maakt.

Aantrekkelijk natuurgebied
Uiteindelijk zal het gebied beweid worden met koeien, met uitzondering van het overgebleven bos. Het is de bedoeling dat zich in het bos ook andere boomsoorten gaan vestigen en dat het daarmee gevarieerder en natuurlijker wordt.
Hoewel het natuurgebied er nu vooral kaal uitziet, leert de ervaring dat het zich na de werkzaamheden vlot zal ontwikkelen tot een aantrekkelijk natuurgebied.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring