Geboortegolf Hooge Platen

foto Fred Schenk

Zoals bekend volgende we de ontwikkelingen op de Hooge Platen nauwgezet. Bij de laatste telling zag het er allemaal prima uit: een ware geboortegolf!
Momenteel is er voedsel in overvloed en de oudervogels vliegen af en aan. Van predatie is tot op heden geen enkel spoor. Na een aantal mindere jaren lijken we nu dus op weg naar een zeer geslaagd broedseizoen.

Inmiddels zijn er 2500 paar grote sterns. Er zitten al honderden kuikens verscholen tussen de vegetatie, maar een groot aantal ligt nog in de nestkuilen. Helemaal aan de noordkant van de Bol, op een grote schelpenbank, gaat de vestiging van dwergsterns gewoon door. Dankzij hun geweldige schutkleur zijn de kuikens amper te zien, een veilig idee. In de zuidelijke duintjes is de vestiging van honderden visdieven aan de gang.
Nog een verheugend nieuwtje tot slot: er heeft zich inmiddels ook een paartje lepelaars gevestigd! Er is een legsel met twee eieren.
We houden u op de hoogte.

De stand van zaken:
2500 paar van grote stern,
149 paar van dwergsterns,
297 paar visdief
9 paar strandplevier,
25 paar kluut,
13 paar scholeksters,
17 paar tureluur,
883 paar kokmeeuw,
515 paar zwartkopmeeuw,
35 paar zilvermeeuw,
5 paar kleine mantelmeeuw,
diverse ganzen,
2 paar veldleeuwerik,
1 paar graspieper
en last but not least 1 paar lepelaar!

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring